Znaki suše in vročine na koruzi vidni že navsezgodaj. Podgorje pri Kamniku 18.7.2015 (7.00h)

foto: Franc Uršič

view counter