Zadnje dogonjevanje travnikov jeseni 2021

Letošnja pridelovalna sezona gre počasi proti koncu in sem spada tudi zadnje dognojevanje travnikov (Foto B. Dolinar, 1. september 2021)

view counter