Ječmen tik pred žetvijo

Njiva zrelega krmnega ječmena tik pred žetvijo.

 

Foto: Anka Dolinar

view counter