Darinka Sebenik, Gospodarstvo, sreda, 4.1.2012

Odkupne cene mleka v Sloveniji -10/2011

Po podatkih tržnoinformacijskega sistema (TIS), ki deluje v okviru Agencije za kmetijske trge in razvoj podeželja, je bila oktobra 2011 povprečna odkupna cena surovega mleka, franko rampa mlekarna...

obvestilo KGZS, Gospodarstvo, sreda, 4.1.2012

Novi razpisi kmetijskega ministrstva

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano bo 6. 1. 2012 v Uradnem listu RS objavilo tri javne razpise iz Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2007–2013 (PRP), in sicer iz naslova...

Črtomir Praprotnik, dr. vet. med., Govedoreja, sreda, 4.1.2012

Uporaba rokavic v molzišču

Tokrat bomo podali razloge zakaj je dobro v molzišču uporabljati rokavice. Prvi je, da nalezljive povzročitelje mastitisa prenašamo skoraj izključno z rokami, molznimi enotami in s krpami. Roke...

Jože Prah, ZGS, Gozdarstvo, sreda, 4.1.2012

Gozdne vlake

Gozdne vlake so gozdne prometnice v gozdu ali izven gozda, ki so namenjene predvsem gospodarjenju z gozdom. Široke so do 3,5 metra (širina planuma v premi) in primarno omogočajo spravilo lesa s...

Ime Priimek, Zanimivosti, sreda, 28.12.2011

Ptujski lük dobil oznako ZGO

Evropska komisija je v Uradnem listu EU (št. 341/ 22. 12. 2011 - str. 21) objavila registracijo Ptujskega lüka (zaščitena geografska označba - ZGO). To je deseti slovenski proizvod registriran pri...

obvestilo KGZS, Gospodarstvo, sreda, 28.12.2011

Šestih novih javnih razpisov iz PRP

V Uradnem listu RS je od 30. 12. 2011 šest javnih razpisov iz Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2007–2013 (PRP), in sicer za ukrepe: 111 »Usposabljanje za delo v kmetijstvu, gozdarstvu in...

Jože Romšak, Slovenija, torek, 27.12.2011

Sv. Štefan na Gozdu pri Kamniku

Dan samostojnosti in enotnosti, ki se proslavlja na dan prvega mučenca diakona sv. Štefana je v Sloveniji vedno bolj priljubljen. Če pogledamo v kulturno dediščino lahko razberemo, da so bili na...

Anton Darovic, Center bikovega semena, sreda, 21.12.2011

Decembrska ponudba v CBS

Črno-bela pasma


Guarini (TOP bik)

Od začetka prodaje bika v oktobru je po njem zelo veliko povpraševanje, tako da so...

Darinka Sebenik, Evropa in Svet, sreda, 21.12.2011

SKP bo zelena, vprašanje je samo – kako zelena

V začetku decembra je bila v Bruslju letna konferenco novinarjev, na kateri smo se v prvem delu srečali s predstavniki Evropske komisije in drugih organizacij, ki so nam posredovali svoje poglede...

obvestilo KGZS, Slovenija, sreda, 21.12.2011

Certifikatov FSC 2011 in »LES JE LEP«

Na ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano so podelili certifikate kakovosti FSC (Forest Stewardship Council – Svet za nadzor gozdov) in predstavili osnutek Akcijskega načrta za...

view counter