Jernej Redek, 07/08/2021

Sindikat kmetov Slovenije o Zakonu o kmetijskih zemljiščih

Foto: Ingo Jakube, Pixabay

Sindikat kmetov Slovenije pri odprtem Zakonu o kmetijskih zemljiščih predlaga spremembo 12 člena, kjer je zapisan vrstni red možnih kupcev kmetijskih zemljišč:

 

1. Solastnik kmetijskega zemljišča

- prednost  med njimi ima  kdor je pokojninsko, invalidsko in zdravstveno zavarovan iz naslova opravljanja kmetijske dejavnosti na tej kmetiji v skupnem trajanju najmanj dvanajst mesecev

 

2. nosilec ali član kmetijskega gospodarstva v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo, ki:

- ima v lasti zemljišče, ki meji na zemljišče, ki je naprodaj in

- je kot član kmetijskega gospodarstva  vpisan v RKG neprekinjeno vsaj pet let pred datumom sprejema ponudbe.

- prednost  med njimi ima  kdor je pokojninsko, invalidsko in zdravstveno zavarovan iz naslova opravljanja kmetijske dejavnosti na tej kmetiji v skupnem trajanju najmanj dvanajst mesecev in

 

3. nosilec ali član kmetijskega gospodarstva v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo, ki:

- je star do 45 let;

- ima v upravljanju najmanj 6 ha in največ 100 ha PKP;

- je pokojninsko, invalidsko in zdravstveno zavarovan iz naslova opravljanja kmetijske dejavnosti na tej kmetiji v skupnem trajanju najmanj dvanajst mesecev;

- ima stalno prebivališče ali sedež KG v isti ali sosednji občini, ali zemljišče leži v občini, kjer je že latnik vsaj1 ha kmetijskega zemljišča v kateri se nahaja zemljišče, ki predmet prodaje, vsaj pet let pred datumom sprejema ponudbe,

- je kot član kmetijskega gospodarstva  vpisan v RKG neprekinjeno vsaj pet let pred datumom sprejema ponudbe.

 

4. nosilec ali član kmetijskega gospodarstva v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo, ki:

- ima stalno prebivališče ali sedež v isti ali sosednji občini, ali zemljišče leži v občini, kjer je že latnik vsaj1 ha kmetijskega zemljišča v kateri se nahaja zemljišče, ki predmet prodaje, vsaj pet let pred datumom sprejema ponudbe;

- ima v upravljanju najmanj 6 ha in največ 100 ha PKP;

-je član KG pokojninsko, invalidsko in zdravstveno zavarovan iz naslova opravljanja kmetijske dejavnosti na tej kmetiji v skupnem trajanju najmanj dvanajst mesecev in

- je kot član kmetijskega gospodarstva  vpisan v RKG neprekinjeno vsaj pet let pred datumom sprejema ponudbe.

 

5. nosilec ali član kmetijskega gospodarstva v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo, ki:

- je star do 45 let;

- je pokojninsko, invalidsko in zdravstveno zavarovan iz naslova opravljanja kmetijske dejavnosti na tej kmetiji v skupnem trajanju najmanj dvanajst mesecev;

- ima stalno prebivališče ali sedež KG v isti ali sosednji občini, ali zemljišče leži v občini, kjer je že latnik vsaj1 ha kmetijskega zemljišča v kateri se nahaja zemljišče, ki predmet prodaje, vsaj pet let pred datumom sprejema ponudbe,

- je kot član kmetijskega gospodarstva  vpisan v RKG neprekinjeno vsaj pet let pred datumom sprejema ponudbe.

 

6. nosilec ali član kmetijskega gospodarstva v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo, ki:

- ima stalno prebivališče ali sedež v isti ali sosednji občini, ali zemljišče leži v občini, kjer je že latnik vsaj1 ha kmetijskega zemljišča v kateri se nahaja zemljišče, ki predmet prodaje, vsaj pet let pred datumom sprejema ponudbe;

-je član KG pokojninsko, invalidsko in zdravstveno zavarovan iz naslova opravljanja kmetijske dejavnosti na tej kmetiji v skupnem trajanju najmanj dvanajst mesecev in

- je kot član kmetijskega gospodarstva  vpisan v RKG neprekinjeno vsaj pet let pred datumom sprejema ponudbe.

 

7. Nosilec ali član kmetijskega gospodarstva v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo, ki:

- ima stalno prebivališče ali sedež v isti ali sosednji občini, ali zemljišče leži v občini, kjer je že latnik vsaj1 ha kmetijskega zemljišča v kateri se nahaja zemljišče, ki predmet prodaje, vsaj pet let pred datumom sprejema ponudbe in

- je kot član kmetijskega gospodarstva  vpisan v RKG neprekinjeno vsaj pet let pred datumom sprejema ponudbe.

 

8. Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije za Republiko Slovenijo.

 

9. nosilec ali član kmetijskega gospodarstva v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo in je kot član KG vpisan v RKG neprekinjeno vsaj pet let pred datumom sprejema ponudbe.

view counter