Darinka Sebenik, 02/10/2021

Glifosata v Nemčiji po letu 2024 ne bo več?

V Nemčiji so sprejeli odlok, ki od 1. januarja 2024 prepoveduje uporabo glifosata. Do takrat je njegova uporaba v kmetijstvu dovoljena le izjemoma, torej če mehanski načini ne delujejo, če obstajajo problematični pleveli ali nevarnost erozije. Kot so zapisali v Top Agrarju bo prepoved glifosata veljala od leta 2024, če aktivna snov od leta 2023 ne bo ponovno odobrena na ravni EU.

 

Po nemškem Zveznem zakonu o ohranjanju narave je treba v zaščito biotopov je vključiti travnike z bogato zastopanostjo različnih vrst in travniške sadovnjake. Na takih območjih bi veljale tudi prepovedi varstva rastlin, ki so za zaščitena območja predpisane v novem odloku o uporabi.

 

Končne podrobnosti o fitofarmacevtskih omejitvah na zavarovanih območjih in opredelitve vrst bogato travinja in zavarovanih sadovnjakov sta BMEL in BMU objavili na zadnji seji nemške vlade.

view counter