Darinka Sebenik, 07/20/2021

Cena sena in travne silaže v balah 2021

Foto: Anton Jarc

Letošnje leto je dokaj nenavadno, kakovost krme pa je precej slaba, kar velja tako za drugo, kot tretjo košnjo. Le redki kmetje so uspeli pospraviti prvo, košnjo kot kakovostno. Če ste silirali in dodajali silirne dodatke, se vam bo vsaj letos to zagotovo obrestovalo.

Vrsta bale

cena/bale v EUR

PVC ovite bale - silaža

25-20

mreža ovite bale - seno

15-18

 

Cene smo pridobili od kmetovalcev v Sloveniji, tako da lahko odstopajo glede na povpraševanje in ponudbo, kot tudi kakovost. Je pa letos dražja tudi slama, večinoma pa po dogovoru in kdo balira. Če zbalirate sami, bo nekoliko ceneje.

view counter