Darinka Sebenik, 02/18/2020

Zbirne vloge 2020

Foto: Darinka Sebenik

Letošnja kampanja izpolnjevanja in oddaje zbirnih vlog se začne 24. 2. 2020 in traja do 6. 5. 2020. Generalni direktor Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja mag. Miran Mihelič je na tiskonvi konferenci povedala, da so lani vse skupaj izplačali za ukrepe kmetijske in ribiške politike 319,2 milijonov evrov, od tega 48,7 milijonov (15 %) slovenskih in 270,5 milijonov (85 %) evropskih sredstev. Agencija je tudi lani največ izplačala za zahtevke zbirnih vlog (za leti 2018 in 2019), in sicer 227,2 mio EUR.

V januarju 2020 so začeli še izdati odločb za izplačilo shem neposrednih plačil za leto 2019, na osnovi katerih je bilo 54.888 upravičencem izplačanih 104 milijonov evrov neposrednih plačil. To pomeni, da so vsakemu izplačali 80%, nadaljih 20 odstotkov pa bo izplačanih do prve polovice aprila. Izplačila za kmetijsko-okoljske in podnebne ukrepe, dobrobit živali in ekološko kmetovanje bodo potekala v obdobju od aprila do  junija.

Agencija je sicer v obdobju 2015-2019 izplačala skupno 1,44 milijarde EUR, od tega kar 85 odstotkov iz evropskih skladov. Iz sklada za razvoj podeželja (EKSRP) je Slovenija v tem obdobju počrpala 443,6 milijonov evrov, kar predstavlja 56,3 odstotkov razpoložljivih sredstev, kar Slovenijo uvršča v zgornjo polovico po porabi med vsemi članicami EU; povprečna poraba na ravni EU je bila konec lanskega leta 53,2 odstotkov.

V tem programskem obdobju je v letih 2015 do 2019 Agencija za investicijske ukrepe Programa razvoja podeželja 2014-2020 skupno prejela 9.760 vlog in jih od tega odobrila več kot 8.300 (85 %) v skupni vrednosti 253 milijonov odobrenih sredstev. Od tega je v letu 2019 odobrila 1.095 vlog v skupni vrednosti 62 mio EUR in izvedla plačila za 2.650 odločb oz. zahtevkov v višini več kot 70 mio EUR.

Poleg rednih ukrepov je Agencija lani izvedla tudi izredni ukrep, namenjen nadomestilu škode v čebelarstvu zaradi slabih vremenskih razmer: 2.935 čebelarjem je bilo izplačanih 0,44 milijonov evrov pomoči.

Agencija je izpolnjevanje predpisanih pogojev in s tem upravičenost do javnih sredstev za vse ukrepe kmetijske politike tudi lani v 100 % preverjala administrativno, v določenih deležih pa tudi na terenu. Na kraju samem je bilo skupno izvedenih 9.657 kontrol.

Pomembni roki

Izpolnjevanje zbirnih vlog za leto 2020 se začne v ponedeljek, 24. Februarja in bo trajalo do 6. maja (oziroma do 31. maja, ko se izteče še zamudni rok). Za vsak zamujeni delovni dan, pa se odstotek subvencij zniža za 1%. Oddaja vlog za drobnico pa je tokrat izjemoma do 5. maja 2020, zaradi paše.

Tudi pri pridelavi zelenjave je prišlo do nekaj korenitih sprememb, pri pridelovalcih, ki jo pridelujejo na več kot 5 ha. Zaradi velihkih napak celo 8- do 9-odstotnih, morajo zdaj pridelovalci oddati evidenco o pridelavi, količini prodaje in navesti kupce.

Direktor mag. Miran Mihelič je ob koncu predstavil tudi, kaj je v letu, odkar je postal direktor izboljšal. Agencija je pod njegovim vodstovom usmerjena predvsem v modernizacijo poslovanja in s tem k razvoju ter nadgradnji informacijskih sistemov, digitalizaciji in učinkoviti komunikaciji z vlagatelji. Uvajanje izboljšav je pospremil z besedami: »Agencija želi biti partner slovenskim kmetom, zato jim želimo na čim boljši način pomagati pri pridobivanju razpoložljivih sredstev, seveda ob spoštovanju veljavnih predpisov. Menim, da je posodobitev informacijskega sistema eden pomembnejših korakov za večjo učinkovitost vlaganja vlog.« Tako uvajajo sistem pomoči po telefonu, kjer naj ne bi bilo prav dolgih čakalnih vrst.

Na fotografiji mag. Miran Mihelič

view counter