Katarina Jerše, priredba po MKGP, 07/21/2020

Predstavitev razpisov za gozdno-lesno verigo

Foto: Franc Uršič

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano bo v juliju in avgustu v Uradnem listu RS objavilo več javnih razpisov s področja gozdno-lesne verige iz Programa razvoja podeželja 2014-2020. Da bodo upravičenci o razpisih pravočasno obveščeni in bodo njihove vloge dobro pripravljene, bodo na različnih lokacijah po Sloveniji organizirali predstavitve javnih razpisov.

Objavljeni javni razpisi potencialnim upravičencem omogočajo pridobitev nepovratnih sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in proračuna Republike Slovenije za različne naložbe v gozdno lesno-verigo, ki se začne s sečnjo in konča s prvo predelavo hlodovine v različne produkte.

Predstavljeni bodo sledeči javni razpisi:

•Javni razpis za operacijo ureditev gozdne infrastrukture iz PRP 2014-2020 za leto 2020

•Javni razpis za operacijo naložbe v nakup nove mehanizacije in opreme za sečnjo in spravilo lesa iz PRP 2014-2020 za leto 2020

•Javni razpis za operacijo naložbe v pred industrijsko predelavo lesa iz PRP 2014-2020 za leto 2020 – avgust 2020

•4. javni razpis za aktivnost Dela za odpravo škode in obnovo gozda iz PRP 2014-2020

•3. javni razpis za operacijo Ureditev gozdnih vlak, potrebnih za izvedbo sanacije gozdov iz PRP 2014-2020

Vabilo je za vse deležnike iz gozdno-lesne verige, da se pridružijo v mescu juliju in avgustu na predstavitvah po Sloveniji, kjer bo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano predstavilo prihajajoče javne razpise, načine prijave in financiranja naložb v gozdno-lesni verigi.

Predstavitve:

Maribor, 22. 7. 2020, 9. - 12. uri

Dvorana doma krajanov Bresternica, Na Gaj 2, 2354 Bresternica

Šentjur, 22. 7. 2020, 14. - 17. uri,

Sejna dvorana v pritličju Občina Šentjur, Mestni trg 10, 3230 Šentjur

Pivka, 23. 7. 2020, 9. - 12. uri

Krpanov dom Pivka, Prečna ulica 1, 6257 Pivka

Nova vas, 23. 7. 2020, 14. - 17.uri

Gasilski dom Prostovoljnega gasilskega društva Nova vas na Blokah, Nova vas 48 b, 1385 Nova vas

Novo Mesto, 24.7. 2020, 9. - 12.uri

Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto, Šmiheljska cesta 14, 8000 Novo Mesto

Ljubljana, 27.7. 2020, 10. - 13.uri

Hiša Evrope, Dunajska cesta 20, 1000 Ljubljana

Lesce, 28. 7. 2020, 9. - 13.uri

Čebelarski razvojno-izobraževalni center Gorenjske, Rožna dolina 50a, 4248 Lesce

view counter