Darinka Sebenik, 01/17/2020

Oddati morajo poročilo o količinah v letu 2019

Foto: Darinka Sebenik

Predelovalni obrati morajo poročila oz. podatke vnesti v spletno aplikacijo »Poročilni sistem«, ki je dostopna v okviru E-kmetije (http://e-kmetija.gov.si). Tisti, ki so v letu 2019 odkupili 5.000 ton mleka ali manj, morajo do 20. januarja 2020 na Agencijo RS za kmetijske trge in razvoj podeželja za leto 2019 poročati o:

-          količini odkupljenega mleka od pridelovalcev mleka iz Republike Slovenije oziroma prvih kupcev iz Republike Slovenije;

-          količini prodanega surovega mleka slovenskega porekla zunaj Republike Slovenije;

-          predelani količini mleka slovenskega porekla;

in sicer skladno z drugim odstavkom 6. člena Pravilnika o evidenci za sektor mleka in o tržno informacijskem sistemu za trg mleka in mlečnih izdelkov (Uradni list RS; št. 66/17).

Tudi predelovalni obrati, ki odkupujejo drugo mleko (kozje, ovčje…), morajo poročati do 20. januarja 2020 za leto 2019 o:

-          količini odkupljenega drugega mleka od pridelovalcev mleka iz Republike Slovenije oziroma prvih kupcev iz Republike Slovenije;

-          količini prodanega drugega mleka slovenskega porekla zunaj Republike Slovenije;

-          predelani količini drugega mleka slovenskega porekla;

in sicer skladno s tretjim odstavkom 6. člena Pravilnika o evidenci za sektor mleka in o tržno informacijskem sistemu za trg mleka in mlečnih izdelkov (Uradni list RS; št. 66/17).

 

Predelovalni obrati posredujejo poročila na Agencijo z vnosom podatkov v spletno aplikacijo »Poročilni sistem«, ki se nahaja v sklopu E-kmetije.  Dodatne informacije o vnosu in oddaji poročil so dostopne v navodilih, ki so objavljena v sklopu storitve  »Priprava tržnih poročil za kmetijske pridelke in živila«.

view counter