Darinka Sebenik, 03/10/2020

Korona virus naprej »napadel« mleko

Foto: Darinka Sebenik

Korona virus bo v slovenskem kmetijstvu povzročil veliko škode, saj dnevno izvozimo 450.000 litrov mleka. Nekateri izvozniki so namreč že doživeli prve odpovedi odkupa, tako da so se predstaviniki agroživilske industrije in predstavniki kmetov obrnili na ministrstvo za kmetijstvo. Ministirica dr. Aleksandra Pivec se je izredno hitro odzvala in se takoj sestala z deležniki agroživilske verige na temo vpliva kornonavirusa na agroživilsko verigo. Slednji so ministrico seznanili s trenutnim stanjem, ki ga zaznavajo v nekaterih sektorjih ter pregledali možne ukrepe za omilitev posledic, ki bi jih pri poglabljanju krize povzročile morebitne motnje v verigi. Ministrica je na tiskovni konferenci poudarila, da v tem trenutku preskrba s hrano še ni motena, se pa zavedajo, da če bo karantena trajala dalj časa, bo lahko prišlo do motenja oskrbe z zelenjavo in sadjem.

Predstavniki GZS – Zbornice kmetijskih in živilskih podjetij, Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije, Zadružne zveze Slovenije, Trgovinske zbornice Slovenije in Obrtno podjetniške zbornice Slovenije so predstavili stanje.Na sestanku so bili prisotni tudi predstavniki Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin. Trgovine za zdaj še nimajo težav in pomanjkanja. Poleg tega je ministrica dr. Pivčeva zagotovila, da se prebivalcem Slovenije za zdaj še ni bati pomanjkanja, saj imamo dobro urejene tudi blagovne rezerve. Prve težave so nastopile na področju mlekarstva, ker podjetja v Italiji odpovedujejo odkup slovenskega mleka in zdaj pospešeno iščejo možne rešitve.

Ministrica dr. Pivčeva je zagotovila, da v danih okoliščinah obvladujemo situacijo v prehranski verigi, in smo pripravljeni v primeru resnejše situacije zagotoviti živila na slovenskih policah. »Na MKGP smo oblikovali kontaktno točko, na katero se lahko obračajo deležniki, vzpostavljena pa je tudi koordinacijska skupino, ki bo spremljala vse dogodke in okoliščine, skrbela za komunikacijo z vsemi deležniki ter bo tudi zadolžena za pripravo morebitnih ukrepov za umirjanje situacije.«

Škoda pa bo nastajal tudi pri kmetij in zato je dr. Aleksandar Pivec dejala, da ponovno pregledujejo možnosti pomoči De minimis, in to za izvozno usmerjene pridelovalce, tudi če so jo že prejeli in so v tem primeru omejitve za dodeljevanje pomoči. »Smo v stiku z Evropsko komisijo glede morebitnega zvišanja zgornje meje pomoči De minimis. Preverjamo tudi možnosti za podaljšanje različnih subvencijskih shem in dodatno pripravljamo podlage za krepitev blagovnih rezerv.«

Ministrica je izpostavila tudi, da imamo zadostne količine s strani domačih pridelovalcev, v tem trenutku pa je pomembno, da jih podpremo. »Z deležniki se trudimo, da ne pride do kolapsa v prehranski verigi in da bo v primeru nastopa resnejše situacije, hrana še vedno na razpolago na slovenskih policah.« Tako naj bi mleko, ta čas so to posamezne cisterne predelali v mlečni prah, sire in trajno mleko. V Pomurskih mlekarnah lahko na dan predelajo 100.000 litrov mleka, dnevno pa izvozimo 450.000 litrov mleka. Ekonomsko najmočnejša kmetijska dejavnost v Sloveniji je zdaj resno ogrožena, vendar pa je vse bolj jasno, da če bo karantena trajala dalj časa, bodo nastopile tudi težave pri izvozu govejega in perutninskega mesa.

view counter