Črtomir Praprotnik, dr. vet. med., 05/08/2020

Kako izboljšati travno silažo

Na kmetiji Majcen iz Šentjanža skrbijo za 40 hektarov travnikov in 15 hektarov njiv. V sodobnem hlevu z robotsko molžo imajo prostora za 80 krav molznic, kjer so lani krave dale v povprečju 11 000 litrov na standardno laktacijo. Na kmetiji so uporabili silirni dodatek Silosolve OS, ki je namenjen za tretiranje zgornjih slojev silaže.

Dodatek so uporabili v koritastih silosih za koruzno silažo, kjer so tretirali le desno polovico silosa vzdolžno, leva pa je ostala netretirana.  Na ta način smo dobili primerjalni poskus med dvema enakima silažama po kakovosti in sestavi, ki sta bili odprti  v istem obdobju, zato je bilo možno primerjati tretirani in netretirani del koruzne silaže.

Silos je bil pokrmljen v treh mesecih, v tem času pa je gospodar opazil sledeče razlike med silažo, ki je bila obdelana s silirnim dodatkom Silosolve OS in  silažo, ki ni bila obdelana:

- tretirani del silaže je ostal hladen skozi celotno obdobje odvzema, medtem ko se je netretirani del ob robovih pri steni grel,

-kjer je bil tretiran zgornji sloj, je silaža ostala zdrava na vrhu in ob robovih,

-tretirana silaža je imela  tudi v zgornjem sloju zdrav in  blag prijeten vonj,

-netretirana silaža je ob robovih na nekaterih mestih postala temno rjave do črne barve,

-pri netretirani silaži je rejec opazil 20 cm pod vrhom posamezna mesta za pest debele kepe belo rdeče plesni,

-netretirana silaža je imela na nekaterih mestih blag a neprijeten vonj po masleni kislini. Maslena kislina je neješča, kravam pa nista všeč ne vonj ne okus, zato take silaže pojedo občutno manj. To pa pomeni tudi manjšo proizvodnjo mleka.

 

Več informacij: Animalis, prehrana in zdravje živali, d.o.o.

Tržaška cesta 135, 1000 Ljubljana

t. 01 242 55 30 | info@animalis.si

 

view counter