Obvestilo, 04/06/2020

Homologacija spet dovoljena

Foto: CLAAS Group

Konec marca so nam na Agenciji za varnost prometa pojasnili, da homologaciji in registraciji novih traktorjev ne bo. No, zadeva se je spremenila in od 6. 4. 2020 je to spet mogoče, za nova motorna vozila in traktorje, ker so pomembni za gospodarsko dejavnost.  Fotografijo smo vzeli na strani Class Group in če ste ga dobili v času, odkar gibanje onemogoča kornoavirus, ga boste zdaj lahko uporabili.

 

Med nujne zadeve dodane nekatere nove kategorije, ki omogočajo tudi izdajanje prometnih dovoljenj in s tem registracijo homologiranih tovornih vozil

 

V sklopu ukrepov za preprečitev širjenja koronavirusa je vlada izdala več odlokov, med njimi tudi začasno prepoved izvajanja postopkov povezanih z registracijo motornih vozil. Pri tem se je pokazalo, da je potrebno v nekaterih primerih uveljaviti izjeme oziroma jih uvrstiti med nujne zadeve, zato je Ministrstvo za javno upravo pripravilo dopis, s katerim so med nujne zadeve dodali nekatere nove kategorije, ki omogočajo tudi izdajanje prometnih dovoljenj in s tem registracijo vozil.

 

Med nujne zadeve je tako uvrščeno tudi izdajanje dovoljenj, ki so nujna za izvajanje pridobitne dejavnosti, s katero se ukvarja posameznik ali gospodarski subjekt (obrtna dovoljenja, dovoljenje za pridelavo/predelavo hrane, prometna dovoljenja za prvo registracijo homologiranih tovornih vozil, priklopnih vozil, avtobusov, traktorjev in njihovih priklopnikov ter delovnih strojev ipd.).

 

Ukrep skuša, kljub omejitvam zaradi koronavirusa, zagotoviti uveljavljanje pravic, ki ljudem lajšajo življenje v danih okoliščinah, hkrati pa omogoča pripravo na čas po koncu epidemije, ko bo treba karseda hitro zagnati slovensko gospodarstvo.

 

Ministrstvo za infrastrukturo si prizadeva, da bi bilo čimprej mogoče izvajati tudi registracijske postopke ostalih vozil, ob spoštovanju vseh navodil za  omejitev širjenja koronavirusa.

view counter