obvestilo MKGP, 08/04/2020

Evropska komisija potrdila spremembo PRP 2014–2020

Foto: Pixabay

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano javnost obvešča, da je Evropska komisija 23. julija potrdila najnovejšo spremembo Programa razvoja podeželja 2014–2020, ki prinaša odločen odziv na COVID-19 krizo in omogoča zagon močnega investicijskega cikla, katerega ključni namen je podpreti pridelavo hrane in krepiti odpornost prehranskega sistema v Sloveniji.

Program razvoja podeželja 2014-2020 (PRP 2014-2020) se je spreminjal v kontekstu epidemije z virusom COVID-19. Bistven vidik najnovejše spremembe PRP 2014–2020 je podpreti proizvodnjo hrane v Republiki Sloveniji, zaradi česar so bile prvenstveno izvedene obsežne prerazporeditve finančnih sredstev pretežno z nekmetijskega dela na kmetijski del ukrepov PRP 2014-2020. Skupaj se med ukrepi PRP 2014–2020 prenaša 21,7 milijonov evrov, od tega največji del sredstev, skupno 11 milijonov evrov, na primarno kmetijsko proizvodnjo (podukrep 4.1 – Podpora za naložbe na kmetijskih gospodarstvih), preostanek pa na predelavo kmetijskih proizvodov (7,7 milijonov evrov) ter na namakanje (3 milijonov evrov).

Na področju kmetijske pridelave in predelave smo zvišali stopnje javne podpore za tisti del investicij, ki prinašajo večjo odpornost prehranskega sistema, do najvišjih dovoljenih po zakonodaji EU (Uredba 1305/2013/EU). Z namenom zagotavljanja hitrejše likvidnosti v kmetijstvu, živilstvu in na podeželju ta sprememba PRP 2014–2020 prinaša tudi povečanje deleža predplačil z dosedanjih 30 % na 50 %, kar pomeni, da bodo upravičenci ob predložitvi bančnih garancij lahko uveljavljali do 50 % predplačila za svoje investicije.

V okviru te spremembe smo z Evropsko komisijo dogovorili tudi spremembo obdobja upravičenosti stroškov. Ta sprememba prinaša, da se za vloge na javne razpise, ki so objavljeni v obdobju do 31. 12. 2020 v okviru podukrepov 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva in podukrep 4.2 Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov (v delu, ki ni podvržen pravilom o državnih pomočeh ali pravilu de minimis), kot upravičeni upoštevajo tudi izdatki, nastali pred oddajo vloge na javni razpis, vendar ne pred datumom razglasitve epidemije v Republiki Sloveniji (12. 3. 2020).

view counter