obvestilo KGZS, 05/15/2020

Ali bomo slovenski zelenjadarji še pridelovali zelenjavo?

Foto: Darinka Sebenik

Partnerji zelenjavne verige smo se sestali, ker so se po alarmantnem pomanjkanju slovenske zelenjave nenadoma pojavili viški solate na slovenskem trgu. Ugotovili smo predvsem to, da nekateri še vedno premalo natančno načrtujejo proizvodnjo, da je nepovezanost med pridelovalci in trgovci, da je po apelu MKGP zaradi covida19, da naj si vsak prebivalec, ki ima to možnost, pridela svojo zelenjavo, to tudi povzročilo presežke na samem trgu. Zmanjšala se je potreba po zelenjavi zaradi zaprtja javnih ustanov (šol, vrtcev, univerz, dijaških in študentskih domov) ter seveda gostinskih lokalov in hotelskih verig. Bili so trenutki, ko so se vsi pridelovalci zbali, ali bodo lahko pridelali dovolj slovenske zelenjave, ali bodo lahko zadostili potrebam slovenskega potrošnika, kaj bo, če se zaprejo državne meje? Tudi pridelovalci so bili postavljeni pred zelo veliko preizkušnjo, ali bodo lahko nabavili semena in vse potrebno za proizvodnjo. Nekateri so se zavedno odločili za povečanje proizvodnje. Nekateri so imeli že proizvodnjo nastavljeno za šole, vrtce, gostilne… in enkrat, ko poseješ, ni poti nazaj. V trenutku so se te ustanove zaprle. In zaprte so še danes, ko je napočil čas pobiranja te solate. Kupna moč je padla. V tem trenutku sta tako Mercator kot Tuš ponudila pospeševanje prodaje v vseh svojih trgovinah. Vseeno pa pričakujemo, da bo v naslednjih dneh prišlo do delnega podoravanja solate, ker so tržni viški preveliki. V sistemu Mercator opažajo pri prodaji v letošnjem letu v primerjavi z lanskim letom upad pri povpraševanju po solati za eno tretjino.

Pridelovalci kljub večji angažiranosti trgovcev opozarjamo na slabšo prepoznavnost slovenske zelenjave na trgovskih policah in nekontinuirano založenostjo. Opozorili smo tudi, da se nekateri javni zavodi predvsem v tem obdobju Covida-19 premalo angažirajo, da bi vključili v svoje jedilnike več slovenske zelenjave. Tudi na tem področju ugotavljamo, da obstaja še veliko prostora za sodelovanje.

V vsej tej situaciji je zelo pomembno, da se vsi partnerji zelenjavne verige zavedamo, kako pomembna je samooskrba in da moramo ojačati sodelovanje vseh členov v verigi. Zato smo se odločili, da se v naslednjem tednu ponovno sestanemo na operativnem sestanku in nemudoma prevetrimo potrebe po zelenjavi in osvežimo načrte pri vseh pridelovalcih za vse tiste zelenjadnice, ki jih lahko še prilagodimo v proizvodnji za letošnje leto. Vsi členi verige pa pozivamo pridelovalce zelenjave, da je napočil skrajni čas, da se skupaj bolj povežemo in skupaj načrtujemo proizvodnjo, da ne bo prihajalo do presežkov na samem trgu. Kmetijske zadruge in ostali organizirani odkupovalci zelenjave vabimo pridelovalce, da se nam pridružijo, da bomo lahko skupaj načrtovali in tako postali trdnejši ter stabilnejši člen v verigi. Le tako lahko slovenskemu zelenjadarju zagotovimo nadaljnjo pridelavo slovenske zelenjave in potrošniku nudimo kakovostno zelenjavo na slovenskih policah.

Vsem potrošnikom pa kot predsednica zelenjavne verige sporočam, da se v imenu vseh pridelovalcev zelenjave zahvaljujemo za nakup slovenske zelenjave. Od svojega trgovca zahtevajte slovensko zelenjavo, saj le tako lahko podprete slovenskega pridelovalca zelenjave!

view counter