Benjamin Dolinar, mag. org. inf., 04/23/2019

ZAPRTJE TRETJEGA JAVNEGA RAZPISA

 

Ukrep »RIBIŠKA PRISTANIŠČA, MESTA IZTOVARJANJA, PRODAJNE DVORANE IN ZAVETJA«.
MKGP obvešča vse vlagatelje, da bo danes, 23. aprila 2019, ob 24.uri zaprlo tretji javni razpis
za ukrep »Ribiška pristanišča, mesta iztovarjanja, prodajne dvorane in zavetja« iz Operativnega
programa za izvajanje Evropskega sklada zapomorstvo in ribištvo v RS (ESPR) za obdobje 2014-2020.
Podlaga za izvedbo in zaprtje javnega razpisa je Uredba o izvajanju ukrepov iz Operativnega programa
za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v RS za obdobje 2014–2020, ki se izvajajo z
javnimi razpisi. MKGP bo predvidoma konec tega tedna v Uradnem listu RS objavil nov javni razpis za
ukrep »Ribiška pristanišča, mesta iztovarjanja, prodajne dvorane in zavetja«, skladno s spremembami
Uredbe o izvajanju ukrepov iz Operativnega programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in
ribištvo v RS za obdobje 2014–2020, ki se izvajajo z javnimi razpisi.

view counter