Benjamin Dolinar, mag. org. inf., 02/14/2019

Za pametne vasi 2,4 milijarde evrov

Foto: Benjamin Dolinar, mag. org. inf.

Odbor REGI predlaga 13,5 milijard evrov  za razvoj naravno, geografsko in demografsko hendikepiranih podeželskih območij, od tega 2,4 milijarde evrov za razvoj projekta Pametnih vasi.

 

Odbor za regionalni razvoj v Evropskem parlamentu (REGI) je danes sprejel pomembno Poročilo o Evropskem skladu za regionalni razvoj in Kohezijskem skladu, ki bo opredelil bodoče financiranje v finančni perspektivi 2021 - 2027. Poslanec Franc Bogovič (SLS/EPP) je kot avtor ali so-avtor sodeloval pri 19 amandmajih na poročilo, ki so povečini opozarjali na nujnost projektnega financiranja ne-urbanih področij ter s tem na zmanjševanje razvojne vrzeli med mesti in podeželjem, predvsem s projekti za izboljšanje mobilnosti in telekomunikacijske širokopasovne infrastrukture. Še posebno pomembno je, da se bodo po novem v ključnih evropskih finančnih uredbah prvič omenjale tudi Pametne vasi, torej projekt, ki celostno pristopa k modernizaciji podeželja in izkoriščanju tehnoloških rešitev za ustvarjanje dodane vrednosti in novih zaposlitvenih priložnosti na podeželju.

 

Franc Bogovič še pravi, da so  uspeli z amandmaji odslej iz regionalnega sklada mogoče financirati tudi protipotresno obnovo poslopij v fazi energetske prenove. To namreč do sedaj ni bilo mogoče. Evropska sredstva bodo tako še naprej igrala pomembno vlogo pri obnovi poslopij, vključno z energetsko učinkovitostjo in uporabo obnovljivih virov energije.

view counter