obvestilo MKGP, 05/31/2019

Za škodo po požaru, smrti, invalidnosti…

Foto: Pixabay

MKGP je v Uradnem listu RS objavil dva javna razpisa, in sicer: za Ukrep I: Finančna pomoč za nadomestilo škode zaradi požara ali strele na kmetijskem gospodarstvu v letu 2019 (okvirna višina razpisanih nepovratnih sredstev do 15.000 evrov) in za Ukrep II: Finančna pomoč ob smrti, invalidnosti ali nezmožnosti za delo v letu 2019 (okvirna višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša do 100.000 evrov).

 

Predmet podpore javnih razpisov je finančna pomoč za blažitev poslabšanja ekonomskega položaja kmetijskih gospodarstev, zaradi nepredvidljivega škodnega dogodka na kmetijskem gospodarstvu.

 

Rok za oddajo vlog začne teči peti dan po objavi javnega razpisa v Uradnem listu RS in traja vse do zaprtja javnega razpisa, ki bo objavljen na spletni strani MKGP.

view counter