Obvestilo, 08/07/2019

Volkovi vse večji problem

Foto: Adriaan Greyling

Na MKGP je danes potekal usklajevalni sestanek na temo aktualne problematike škod zaradi napadov volka. Sestanka so se udeležili  državni sekretar na MKGP dr. Jože Podgoršek, državni sekretar na MOP Marko Maver in predstavniki Lovske zveze Slovenije ter Zavoda za gozdove.

Obe ministrstvi ter ostali udeleženci današnjega sestanka se zavedajo resnosti trenutne situacije. Zaradi ponavljajočih se napadov volkov ter zaradi nujnosti čim hitrejšega odvzema volka iz okolja, kjer je to potrebno oz. kjer je odvzem (lov) volka dovoljen s strani Zavoda RS za varstvo narave, je bil na današnjem sestanku sprejet sklep, da se za pomoč lokalnim lovskim družinam pri odvzemu volka zagotovi pomoč intervencijske skupine Zavoda za gozdove.

MKGP je že pričel s postopkom spremembe uredbe za povečanje deleža sofinanciranja zaščitnih ukrepov (električne ograje). Sprememba uredbe bo predvidoma sprejeta do konca leta, stopnja sofinanciranja pa bo predvidoma od 50 - 90% (zdaj je stopnja sofinanciranja od 30 – 50%).

view counter