Benjamin Dolinar, mag. org. inf., 02/27/2019

Sporno meso s Poljske

Na Upravi za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR) so včeraj prejeli še zadnje rezultate kemijskih analiz za goveje meso, ki je bilo vzorčeno ob nadzoru Inšpekcije Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin v zvezi z mesom iz sporne Poljske klavnice.Ob nadzoru je bilo ugotovljeno, da v Sloveniji ni mesa, ki bi izviralo iz sporne klavnice. V okviru nadzora je bilo v devetih obratih odvzetih 14 vzorcev za
kemijske analize in 14 vzorcev za mikrobiološke analize, od tega po 12 vzorcev mesa in po 2 vzorca mesnega pripravka. 12 vzorcev mesa je bilo skladnih tako glede kemijskih analiz kot mikrobioloških analiz, eden pa je bil skladen glede kemijskih analiz in neskladen glede mikrobioloških analiz. V dveh vzorcih mesnega pripravka (kebaba), ki sta bila vzorčena v okviru tega posebnega nadzora, je bila ugotovljena prisotnost salmonel. V enem od teh dveh vzorcev, pa je bila s kemijsko analizo potrjena še prisotnost zdravila (aktivna substanca ketoprofen), medtem ko je bil drugi skladen. Za oba mesna pripravka je bil izveden odpoklic. Kot smo javnost že obveščali, živilo, ki je bilo ustrezno termično obdelano, ne predstavlja neposrednega tveganja za zdravje potrošnikov. Na podlagi ugotovitev nadzora v zvezi z mesom iz sporne Poljske klavnice je UVHVVR pričela z izvajanjem osebnega nadzora nad mesnimi pripravki ne glede na njihovo poreklo.

view counter