Matjaž Emeršič, 02/08/2019

Sporno goveje meso iz Poljske

Foto: Darinka Sebenik

Po pregledu dokumentacije in označenosti pošiljk kebaba je bilo ugotovljeno, da gre za dve pošiljki kebaba. Prva pošiljka z datumom dobave 16. 01. 2019 je znašala  1577 kg, druga pošiljka pa 532 kg z datumom dobave 13.12. 2018. Za prvo pošiljko je na podlagi dokumentov o sledljivosti ugotovljeno, da meso ne izvira iz sporne klavnice in razsekovalnice na Poljskem.

 

Pri drugi pošiljki pa je Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR) danes pridobila dokumente, zato se sledljivost s strani inšpekcije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin še preverja. Obe pošiljki kebaba sta bili vzorčeni za kemične in mikrobiološke analize in sta v celoti zadržani do prejema rezultatov analiz.

Nova sporočila glede govejega mesa iz Poljske, v sistemu hitrega obveščanja RASFF (angleško: the Rapid Alert System for Food and Feed)  zaenkrat niso objavljena.

view counter