Darinka Sebenik, 02/25/2019

Oddaja zbirnih vlog 2019

Foto: Darinka Sebenik

Na tiskovni konferenci Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja smo spoznali novega v.d. direktorja mag. Miho Miheliča (na fotografij), ki je bil imenovan na seji Vlade 15. 11. 2018. Kot je ob koncu povedal, je tudi eden od kandidatov za generalnega direktorja.
Pripravil je pregled dela, opravljenega v letu 2018 in novosti v letu 2019.  Za ukrepe kmetijske in ribiške politike so lani izplačali 314,6 milijona evrov, od tega 57,1 milijonov (18 %) slovenskih in 257,5 milijona evrov (82 %) evropskih sredstev, od tega za zbirne vloge (za leti 2017 in 2018) skupaj 221,8 milijona evrov.
Izdaja odločb za zbirne vloge 2018 se je začela novembra in sredi januarja so prav vsem izplačali 106 milijonov evrov, kar je približno 80% vrednosti vloge. Poglavitni razlog je bil, da čim hitreje poberejo denar iz evropskega proračuna in da zdaj, ko bodo sredi marca izdane dokončne odločbe ne bo veliko vračil. Subvencije so namreč nakazali 56.340 vlagateljem. Izplačila za kmetijsko-okoljske in podnebne ukrepe, dobrobit živali in ekološko kmetovanje pa bodo, enako kot pretekla leta, od aprila do  junija.


Novosti na vrhu in v delu
Magister Mihelčič je povedal, da je prišlo tudi do zamenjave nekaterih ljudi in za boljšo učinkovitost premestili nekatere zaposlene. Prva novost je na področju informatike, saj želijo skrajšati čas od vlaganja vloge do odločbe in tudi bolj učinkovito komunikacijo z vlagatelji. Kako bo delovalo pa se bo pokazalo že pri oddajanju zbirnih vlog. Tako imenovana kampanja izpolnjevanja zbirnih vlog za leto 2019, se začne v ponedeljek - 25. februarja, in bo trajala do 6. maja (oz. do 31. maja, ko se izteče še zamudni rok). Dejstvo je, da bo po novem potrebno prilagati tudi zahtevano dokumentacijo, zgolj oddaja obrazca ne bo dovolj.


In še ena prašičja novica
Vsi, ki redite prašiče, četudi samo ENEGA, morate po novem pridobiti KMG MID in se vpisati v Evidenco rejcev živali. Jasnih razlogov za to nismo uspeli izvedeti, bomo pa očitno dobili veliko število novih kmetovalcev.

view counter