Benjamin Dolinar, mag. org. inf., 02/19/2019

Naša super hrana

Foto: Benjamin Dolinar, mag. org. inf.

Na seji Sveta za promocijo, ki se jo je udeležila tudi ministrica dr. Aleksandra Pivec so pregledali poročila
o promocijskih aktivnostih v letu 2018 in naredili plane aktivnosti za promocijo v letu 2019. Poleg sektorja
mleka in mesa bodo naredili prispevke za promocijo sadja s sloganom: "Nori na jabolka izbrane kakovosti".
Ministrstvo je predstavilo promocijske aktivnosti za leto 2019. Spomladi tega leta bo izveden še zadnji val
sofinanciranja 3-letne promocijske kampanije, ki zajema splošno promocijo izbrana kakovost. V jeseni pa se
načrtuje splošna prmocija shem kakovosti. Na svetu so prišli do spoznanja, da bo potrebno narediti spremebe
v zakonu o promociji, ki ga bo potrebno poenostaviti in vključiti promocijo vseh sektorjev.

view counter