Darinka Sebenik, 01/11/2019

Komu kmetijsko ministrstvo namenjena izobraževanje

Sindikat kmetov Slovenije je na današnji tiskovni konferenci opozoril na nenavadno izvedbo izobraževanja doobrobiti živali iz Programa razvoja podeželja  2014-2020, ki vključuje tri živalske vrste; govedo, prašiče in drobnico.

 

Rejci govedi, ki so vključeni v ukrep, morajo izpolnjevati določene zahteve, med katerimi so najpomembnejše: opravljena koprološko analiza blata (za zajedavce) ter zdravljenje po navodilih veterinarske službe, vsaj 120 dni paše, vodenje dnevnika paše ter letno obvezno štiri-urno izobraževanje. Znesek podpore za izvajanje operacije v letu 2018 znaša 53,40 eura/GVŽ (kravo).

Izvedbo obveznega izobraževanja za vse rejce govedi vključene v ukrep je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano preko javnega razpisa dodelilo zasebnemu podjetju Monotro d.o.o.  Glede na običajno prakso izvedbe izobraževanj na sindikatu ugotavljajo, da se s tem število lokacij iz leta 2017, ko je bilo izobraževanje izvedeno na 69 lokacijah v letu 2019 (izobraževanje za leto 2018) zmanjšuje vsega skupaj 13 lokacij. Posledično to pomeni za rejce tudi do 100 kilometrov vožnje v eno smer, tako ima po novem kmet iz Trente ima 100 km do izobraževanja v Novo Gorico. Že tako ogrožena območja, s težjimi obdelovalnimi pogoji, z novosti v izobraževanju Vlada Republike Slovenije takšna območja še bolj marginalizira in potiska v propad ali zapiranje. Ob tem pa moramo dodati tudi, da se ura izvedbe izobraževanj prekriva z običajno uro dela v hlevu, saj se menda večinoma začnejo ob 16. uri.

 

Sindikata kmetov Slovenije od Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano zahteva, da se izobraževanja izvedejo na območjih posameznih upravnih enot, to je na vsaj 58 lokacijah in se tako približajo rejcem.

view counter