Darinka Sebenik, 02/07/2019

Izdelki s salmonelo niso iz sporne poljske klavnice

Foto: Darinka Sebenik

Na Upravi za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR) so prejeli delni poročili o mikrobiološkem preizkušanju (delni rezultat) in v enem od  mesnih pripravkov odkrili salmonelo. Na podlagi rezultatov smo od nosilca živilske dejavnosti (NŽD) zahtevali odpoklic in umik teh serij mesnega pripravka (kebaba). Rezultate so vnesli v Sistem hitrega obveščanja za živila in krmo (ang. the Rapid Alert System for Food and Feed - RASFF) in o teh ugotovitvah ter ukrepih na spletni strani obvestila potrošnike.

 

Na podlagi dokumentacije izhaja, da nobena izmed živali, katerih meso je, dne 13.8.2018 in 19.9.2018,  prispelo v obrat NŽD,  ni bila zaklana v klavnici št. odobritve PL 14160202WE. Kljub temu so zadržali vse pošiljke za katere so sumili, da prihajajo iz sporne klavnice do prejema vseh rezultatov preiskav.

view counter