obvestilo MKGP, 01/02/2019

21,6 milijona evrov za naložbe v osnovna sredstva

Foto: Alja Kisilak

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je 1. 2. 2019 v Uradnem listu objavilo dva javna razpisa iz naslova ukrepa 4 Naložbe v osnovna sredstva, v skupni višini 21,6 milijonov evrov. Od tega je 6,6 milijonov evrov namenjenih prilagoditvi kmetijskih gospodarstev na podnebne spremembe, 15 milijonov evrov pa za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih proizvodov. Upravičenci lahko vlogo v elektronski sistem vložijo od 25. februarja 2019 do vključno 29. maja  2019  do 24. ure.

Podrobno o pogojih in dokumentaciji

view counter