Darinka Sebenik, 10/15/2019

15. oktober - svetovni dan kmetic

Foto: Darinka Sebenik

Današnji dan, 15. oktober,  je organizacija združenih narodov v želji povečati vlogo žensk v podeželskem okolju leta 1995 razglasila za dan kmetic. Tako kot drugod po svetu pa danes tudi v Slovenji število kmetic upada. Razlogov je več, nedvomno je na prvem mestu modernizacija, z digitalizacijo in vse bolj tako imenovanim industrijskim kmetovanjem. Aktivno delo žensk v kmetijstvu je ta čas v upadanj, četudi uvajanje digitalnih tehnik po eni strani močno olajšuje delo. Vendar je ta čas bolj zanimiva za moški spol. Tako je danes ženska, ki ostane na kmetiji bolj steber družine in običajno vodilna oseba pri razvijanju dopolnile dejavnosti.

Vsem kmeticam česitamo ob prazniku in jim želimo obilo uspehov na tej težki poklicni poti.

view counter