Obvestilo, 12/19/2018

Vabilo na občni zbor

Priznana rejska organizacija za črno-belo pasmo društvo rejcev govedi črnobele pasme v Sloveniji vabi na 27. volilni občni zbor članov Društva, ki bo v soboto, 22. decembra 2018, ob 10. uri v Viteški dvorani  Oddelka za zootehniko – na Rodici (Groblje 3, Domžale).

 

Dnevni red Občnega zbora:

1. Otvoritev občnega zbora in pozdravni nagovori gostov

2. Izvolitev delovnih organov občnega zbora

3. Predstavitev liste kandidatov za Upravni in Nadzorni odbor ter kandidatov za predsednika Društva (lista je odprta, zato so Vaši predlogi zelo dobrodošli)

4. Skupna kmetijska politika po letu 2020 in Program razvoja v prihodnji finančni perspektivi (predvideni razpisi / predvidene spremembe)

Gostje: dr. Aleksandra Pivec, ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in gospa Tadeja Kvas-Majer, direktorica Direktorata za kmetijstvo, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije

5. Predstavitev krav z življenjsko mlečnostjo 100.000 kg mleka in podelitev nagrad rejcem za posebne rejske dosežke

Volitve organov Društva rejcev govedi črnobele pasme

6. Izvajanje strokovnih nalog na področju kontrole in selekcije v letu 2019 ter bodoča organizacija selekcijske službe

Gosta: Branko Ravnik, direktor in Danilo Potokar, strokovni vodja za živinorejo, Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije)

7. Poročila o delovanju Društva v letu 2018 in program dela Društva za leto 2019 (predsednik Gašper Napotnik in strokovni vodja Društva doc. dr. Marija Klopčič)

8. Poročilo Nadzornega odbora Društva

9. Razprava po poročilih, predlogi, sugestije in mnenja članov

10. Razno!

 

Vabimo vse člane Društva, mlade rejce, ljubitelje črno-bele pasme in druge goste, da se letošnjega občnega zbora udeležite v čim večjem številu. Povabite tudi tiste rejce, ki še niso člani in vse, ki jih zanima problematika govedoreje ter tržne prireje mleka v Sloveniji.

Vljudno vabljeni!

view counter