Ime Priimek, 11/09/2018

Tržno uveljavljanje obnovljivih virov energije

Ki bo potekala v četrtek, 15. novembra 2018, v dvorani Gozdarskega inštituta Slovenije na Večni poti 2, Ljubljana.


Obnovljivi viri energije lahko pomembno prispevajo k razvoju podeželja, k ustvarjanju novih delovnih mest in k oblikovanju energetsko neodvisnih krajev. Na konferenci bodo predstavljeni različni koncepti učinkovite rabe obnovljivih virov energije, priložnosti, ki jih ponuja lesna biomasa in začetki energetske neodvisnosti v Slovenijje.


Okvirni program konference:
8:30    Prihod udeležencev
9:00     Otvoritev dogodka, predstavitev namena in poteka konference (Nike Krajnc, GIS)
9:15    Razvoj energetsko samooskrbnega kraja Dole pri Litiji: trenutno stanje in pogled naprej (Jože Prah, predstavnik kraja Dole pri Litiji)
9:45    Možnosti za vzpostavitev daljinskih sistemov na lesno biomaso kot osnove za energetsko neodvisne kraje: pregled stanja in priložnosti za pridobivanje sredstev (Uroš Habjan, MZI)
10:00    Pomen daljinskih sistemov za izboljšanje kakovosti zraka v Sloveniji v Strategiji umne rabe lesne biomase za ogrevanje (Jože Jurša, MOP)
10:30    Primer dobre prakse iz Avstrije: Planning, optimization, quality management and operating DH (Franz Moser, Bioenergie Service Gen.m.b.H)
11:15     Odmor s kavo
11:45    Analiza energetskega potenciala južnega Pohorja (Veronika Valentar, KGZ-Maribor)
12:15    Potenciali za energetsko samooskrbo in razvojne rešitve občine Zreče (kombinacija turističnih potencialov in sodobne energetske rešitve) (Matjaž Korošec, Občina Zreče)
12:45    Lokalni semafor podnebnih aktivnosti s poudarkom na energetski neodvisnosti občin ter prikaz stanja danes (Gašper Stegnar, IJS)
13:15     Potenciali in možnosti rabe lesne biomase v Sloveniji (Nike Krajnc, GIS)
13:40    Razprava z zaključkom: povzetek nacionalnih, regionalnih in evropskih politik in spodbud, podporni inštrumenti, angažiranje interesnih skupin ter predlogi za naslednje korake in projekte (Nike Krajnc, GIS)
14:00    Pogostitev

view counter