Jože Prah, ZGS, 09/07/2018

Tečaj varnega dela s traktorjem v gozdu

Vabijo vas na tečaj varnega dela s traktorjem, ki se bo pričel v ponedeljek 17. septembra 2018 , ob 9.00 uri, v Hiši na Magolniku, Počakovo 35, 1433 Radeče. Tečaj bodo vodili učitelji praktičnega pouka s Srednje gozdarske in lesarske šole v Postojni, sestavljen pa je iz teoretičnega in praktičnega dela v gozdu.

 

Tečajniki naj s seboj prinesejo ustrezno varovalno opremo (čelada,  čevlji).

Tečaj je brezplačen. Malico krijejo tečajniki sami.

 

Stroške tečaja pokriva EU v okviru Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020 »Usposabljanje na področju gozdarstva za varno delo v gozdu iz Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014-2020 za leto 2018«. Ob prijavi se zabeleži davčna številka in EMŠO udeleženca.

 

Prijave sprejemajo do vključno 15. septembra 2018, na telefonski številki 041 657 560 (Jože Prah, joze.prah@amis.net )

view counter