obvestilo ARSKTRP, 02/13/2018

Spletni seminarji

Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja je začela z izvedbo spletnih seminarjev, kar našim strankam prinaša številne prednosti:
-   dostopnost (iz udobja pisarne ali domače dnevne sobe),
-   brezplačnost (stranke lahko vabilo k udeležbi pošljejo tudi drugim zainteresiranim osebam),
-   posnetek seminarja si lahko ogledajo tudi pozneje, z naknadno prijavo,
-   fleksibilnost (stranke lahko postavljajo vprašanja med izobraževanjem; enostavna izvedba dodatnega izobraževanja po potrebi),
-   ekonomičnost izvedbe (ni stroškov rezervacije dvorane, stroškov službenih poti).

Spletna stran,na kateri so objavljeni posnetki vseh izvedenih spletnih seminarjev.

http://www.arsktrp.gov.si/si/medijsko_sredisce/spletni_seminarji/

view counter