Obvestilo UVHVVR, 02/25/2018

Skrb za živali pri nizkih temperaturah

Glede na trenutne napovedi bo letošnja zima postregla z obilico snega in nizkimi temperaturami. Zato je potrebna nekoliko drugačna skrb za naše hišne in rejne živali, da jim zagotovimo primerno okolje za bivanje tudi pri nizkih temperaturah.
Skrb za živali ki bivajo zunaj:
Živali, ki bivajo zunaj v hladnem delu leta, potrebujejo dodatno energijo, da lahko vzdržujejo telesno temperaturo, zato ne pozabite na nekoliko povečano krmljenje in hranjenje v hladnem zimskem obdobju.
V obdobju, ko tudi podnevi temperatura ostaja pod lediščem, priporočamo vsem lastnikom in skrbnikom živali, da omogočijo svojim živalim počitek v suhem prostoru.
Psi
Pasje ute naj bodo dobro izolirane (tla, streha in stene z vsaj 5 cm izolacijskega materiala), ne smejo biti izpostavljene prepihu in vetrovom, naj bodo več prekatne in imajo psi ustrezen material za ležišče (zelo primerne so večje količine slame).
Za pasje mladiče, kratkodlake pse, male družne pse in hrte, je zunanja namestitev v ekstremnih zimskih temperaturah povsem neprimerna. Za naštete pse se za sprehode v takih ekstremnih temperaturah svetuje uporaba zaščitnih oblačil, ki prekrijejo izpostavljene dele, na katerih se pes hitro ohlaja, ter zaščita tačk (proti zmrzali in/ali soljenim ulicam in cestam) z mazili ali z nepremočljivimi nogavicami.
Mačke
Prostoživeče zunanje mačke v tem času potrebujejo več energetsko bogate hrane in toplejše zavetje s suhim in dobro izoliranim ležiščem.
Pašne živali
Prezimovanje pašnih živali na prostem je vse bolj pogost način reje, ki pod pogojem, da je izveden na pravilen način, ne predstavlja tveganja za dobrobit živali. Na prostem lahko prezimujejo različne vrste živali. Primerne za tako rejo so govedi (predvsem krave dojilje, presušene krave, plemenske telice), ovce in konji. Prezimovanje krav v obdobju mlečnosti na prostem za rejce predstavlja večji izziv, saj je tem živalim treba nuditi poseben režim krmljenja, da jim mlečnost ne bi padla. Potrebe po energiji, kadar nastopijo zelo mrzli dnevi, se namreč pašnim živalim pozimi povečajo za 15-20%. Takrat živali pojedo več krme, da si zagotovijo dovolj energije za vzdrževanje telesne temperature.
 
Rejec, ki se odloča za prezimovanje svojih živali na prostem, se mora najprej dobro seznaniti s posebnostmi vremenskih razmer (temperature, padavine, veter) in drugimi okoljskimi značilnostmi območja, na katerem namerava prezimiti svoje živali (teren, vodotoki, možne poplave, hudourniki, plazovi, itd.).
 
Pomembna je dobra telesna kondicija živali v začetku zime. Tako kot skozi vso leto, tudi pozimi velja, da morajo biti živali na prostem zavarovane pred neugodnimi vremenskimi razmerami, plenilci in drugimi nevarnostmi. V neugodnih vremenskih razmerah morajo imeti na voljo najmanj zaščito pred močnim vetrom in suh prostor oziroma suho mesto za počitek. Zavetje je lahko naravno (grmovje, gozd) ali grajeno. Zagotovljena mora biti zadostna količina krme in pitne vode.
 
V času hudega mraza je pomembno, da so živali čiste in suhe, saj ima mokra in z blatom zamazana dlaka zmanjšano izolacijsko sposobnost. Za pašne živali so temperature pod -10°C ekstremne in živali v takih razmerah potrebujejo dovolj krme (prežvekovalci dovolj krme sena, slame) suh prostor za počitek, ter pitno vodo, kar je pri ekstremno nizkih temperaturah težko zagotoviti, zato priporočamo, da se živali umakne v hleve.
 
Pomembne prednosti ustreznega prezimovanja pašnih živali na prostem vključujejo večjo splošno odpornost živali, večjo prirejo mesa in  ima ugoden vpliv na zdravje gibalnih organov živali.

view counter