Mag. Tomaž Poje, 11/23/2018

Seminar - Spravilo sena

Foto: mag. Tomaž Poje

Vabljeni se na seminar »Kakovost v Sloveniji pridelanega sena in sodobna kmetijska tehnika za njegovo  spravilo II«, ki bo v torek, 4. decembra 2018 z začetkom ob 10. uri, na Kmetijskem inštitutu Slovenije (dvorana v Paviljonu 2000), Hacquetova ulica 17, 1000 Ljubljana. Kotizacije ni!

 

Seminar je namenjen kmetovalcem, kmetijskim strokovnjakom, podjetjem, strokovni javnosti, skratka vsem, ki jih/Vas posebej zanima področje kakovosti in načini spravila travniške krme.

 

Udeleženci seminarja bodo imeli na razpolago: pisno gradivo, napitke in prigrizek.

 

Predavatelji:

-           dr. Janez Benedičič, Fakulteta za strojništvo – Laboratorij LECAD, Univerza v Ljubljani

-           dr. Anastazija Gselman, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede – Katedra za travništvo in pridelovanje krme, Univerza v Mariboru

-           dr. Branko Lukač, Kmetijski inštitut Slovenije – Oddelek za poljedelstvo, vrtnarstvo, genetiko in žlahtnjenje

-           mag. Tomaž Poje, Kmetijski inštitut Slovenije – Oddelek za kmetijsko tehniko in energetiko

-           dr. Jože Verbič, Kmetijski inštitut Slovenije – Oddelek za živinorejo

-           dr. Tomaž Žnidaršič, Kmetijski inštitut Slovenije – Oddelek za živinorejo

-           Janko Verbič, univ.dipl.inž.agr., Kmetijski inštitut Slovenije – Oddelek za poljedelstvo, vrtnarstvo, genetiko in žlahtnjenje

PRIJAVNICA

 

view counter