obvestilo KGZS, 01/05/2018

Prihodnost preskrbe s hrano in kmetijstva

Predstavitev sporočila Evropske komisije Prihodnost preskrbe s hrano in kmetijstva, ki opredeljuje smeri razvoja Skupne kmetijske politike (SKP) po letu 2020. bo potekala 24. 1. 2018 od 9. do 14. ure v Hiši Evropske unije, Informacijsko središče Evropskega parlamenta in Evropske komisije v Sloveniji, Dunajska cesta 20, Ljubljana.

Predstavitvi bo sledila okrogla miza o pogledih Slovenije o prihodnji SKP.

Več na strani:  http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-4841_sl.htm

view counter