obvestilo ARSKTRP, 12/17/2018

Potek izdaje odločb za zahtevke zbirnih vlog 2018

Agencija je z izdajo odločb za zahtevke zbirnih vlog 2018 začela v novembru 2018, in sicer z izdajo odločb za območja z omejenimi dejavniki za kmetijsko dejavnost OMD. Izdaja odločb se je nadaljevala tudi v decembru. Do danes je bilo izdanih večkot 31.000 odločb v skupni vrednosti 21,85 mio EUR. Preostale odločbe za OMD bodo izdane v januarju 2019.


Agencija bo z izdajo odločb za sheme neposrednih plačil predvidoma začela v januarju 2019, ko bo vsem upravičencem izplačanih 80 % odobrenega zneska. Izplačilo drugega dela odobrenega zneska v višini 20 % je predvideno v marcu in aprilu 2019.


Odločbe za ukrepe razvoja podeželja (kmetijsko okoljska podnebna plačila KOPOP, ekološko kmetijstvo in dobrobit živali) bodo izdane in izplačane v drugem trimesečju leta 2019.

view counter