obvestilo MKGP, 07/31/2018

Pomoč po lanskoletni suši

Foto: Darinka Sebenik

Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja  je v ponedeljek, 30. julija 2018, izplačal glavnino pomoči kmetijskim gospodarstvom, ki so utrpeli škodo po lanskoletni suši. Skupaj bo izplačanih slabih 7 milijonov evrov 11.243 upravičencem. Preostanek plačil bo sledil v sredo, 1. avgusta in v ponedeljek, 6. avgusta. Nekaj vlog bo zaradi zahtevnosti obravnave izplačanih kasneje. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ob tem poudarja, da je suša zaradi klimatskih sprememb vse pogostejši vremenski pojav, zaradi česar je nujna prilagoditev kmetijske proizvodnje. Pri tem so na voljo tako zavarovalni produkti kot tudi pomoč države in EU za investicije v namakalne sisteme. Pri zaščiti kmetijskega pridelka pred sušo pa je pomembno tudi dosledno izvajanje agrotehničnih preventivnih ukrepov.

 

Minister mag. Dejan Židan je ob tem poudaril: »Letos že drugič izplačujemo pomoč kmetijam zaradi naravnih nesreč v letu 2017, ob tem pa se zavedamo, da je bistveno bolj pomembno preventivno delovanje. Zato smo samo v letošnjem letu objavili že tri javne razpise za sofinanciranje prilagajanja podnebnim spremembam v vrednosti 27 mio evrov. Obenem smo povečali tudi sofinanciranje  zavarovalnih premij za tiste škodne dogodke, ki jih v skladu z nacionalno zakonodajo lahko sofinanciramo, npr. za trajne nasade je sofinanciranje 50%.«

 

Na Agenciji RS za kmetijske trge in razvoj (ARSKTRP) so prejeli vloge 14.911 upravičencev za izplačilo pomoči, pri čemer jih bo 11.243 prejelo pozitivno odločbo s skupnim izplačilom 6.958.488,77 evrov odobrenih sredstev. Preostalih 3.668 bo prejelo negativne odločbe, ker ne dosegajo praga 30 % škode na celotnem kmetijskem gospodarstvu ali pa so izplačila manjša od 100 evrov.

 

Končna ocena neposredne škode v tekoči kmetijski proizvodnji zaradi posledic lanskoletne suše je znašala dobrih 65,2 mio evrov. Vlada RS je julija letos sprejela Program odprave posledic škode v kmetijstvu zaradi suše v letu 2017 in zagotovila do 7,042 mio evrov iz sredstev proračunske rezerve v letu 2018.

 

Oškodovanci so za sušo v letu 2017 v 156 občinah vložili 15.364 vlog, za skupaj 141.384 ha kmetijskih površin. Suša je v letu 2017 prizadela 48.275 ha žit in poljščin, 891 ha zelenjadnic, 763 ha sadovnjakov, 88.757 ha travinja, 1.018 ha hmelja in 1.680 ha vinogradov. Najbolj prizadeti občini sta bili Žalec in Kidričevo z več kot 2,2 mio evrov škode, čemur sta sledili Krško in Sevnica oba z več kot 1,8 mio evrov škode.

 

Prav tako je bila aprila in maja izplačana glavnina pomoči za škodo po lanskoletni pozebi, in sicer 1.299 upravičencem v skupni višini 5.749.791 eurov.

view counter