obvestilo KGZS, 07/11/2018

Mladi kmetje lahko pridobite višje sofinanciranje naložb

Mladi kmetje, še imate čas, da pred zaprtjem 4. JR podukrepa 4.2, pridobite pogoje za dodatno 20 % sofinanciranje naložb!
Mlademu kmetu, ki je ob vložitvi vloge na javni razpis podukrepa 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva oz. na javni razpis podukrepa 4.2 Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov:
 Star od 18 let do vključno 40 let, ima ustrezno poklicno znanje in usposobljenost kot sta opredeljena v predpisu, ki ureja izvajanje podukrepa pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete iz PRP 2014–2020 in
Je fizična oseba, ki je prvič vpisana kot nosilec kmetijskega gospodarstva v RTG v obdobju pet let pred oddajo vloge na javni razpis.
Se stopnja sofinanciranja naložbe poveča za 20 odstotkov.
Najvišja dovoljena skupna stopnja sofinanciranja za mlade kmete pa lahko doseže kar 75 odstotkov upravičenih stroškov naložbe.
Zato je za vse mlade kmete:
 ki se nameravajo prijaviti na JR podukrepa 4.1 oz. JR poukrepa 4.2,
 ki imajo najmanj tri leta delovnih izkušenj na kmetijskem gospodarstvu in
  ki imajo izobrazbo nekmetijske smeri
Smiselno, da pred vložitvijo vloge na javni razpis pridobijo certifikat nacionalne poklicne kvalifikacije najmanj IV. ravni zahtevnosti s področja kmetijstva ali s kmetijstvom povezane dejavnosti.
Trenutno je odprt razpis 4.2 in rok za oddajo vlog se izteče šele 12. 9. 2018.
Ker želimo v okviru Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije mladim kmetom omogočiti čim bolj ugodno sofinanciranje naložb, smo se organizirali tako, da imajo kmetje, ki ustrezajo gornjim kriterijem, možnost pridobitve NPK še pred zaprtjem omenjenega razpisa.

Zato vabimo vse mlade kmete, ki se nameravate prijaviti na aktualni razpis ukrepa 4.2, pa nimate ustrezne izobrazbe, da se čim prej obrnete na svojega lokalnega kmetijskega svetovalca. Ta vas bo naprej usmeril na svetovalca za NPK.

Prav tako vabljeni na osebno svetovanje iz naslova NPK vsi tisti mladi kmetje, ki se nameravate prijaviti na naslednje roke omenjenih razpisov, pa ugotavljate, da ne ustrezate pogojem za dodatno 20 % sofinanciranje naložb.

view counter