obvestilo KGZS, 08/02/2018

Komu prijaviti škodo od divjadi

Velikokrat pri uveljavljanju odškodnine zaradi škode od divjadi ne pride do sporazuma med oškodovancem in upravljavcem lovišča (lovsko družino ali Zavodom  za gozdove Slovenije v primeru državnih lovišč), bodisi zaradi cene pridelkov, količine poškodovane kulture ali drugega razloga.  V takih primerih lahko oškodovanec po  preteku osmih dni od prijave škode upravljavcu lovišča škodni dogodek  pisno prijavi Komisiji za določanje višine škode na kmetijskih in gozdnih kulturah, ki jo za lovsko upravljavsko območje za dobo petih let imenuje minister.

Tako je zapisano v Zakonu o divjadi in lovstvu. Žal pa zaradi neurejenega statusa drugostopenjskega organa omenjene komisije pri upravnih enotah od 5. oktobra  2014 ne delujejo več.

Vsi oškodovanci, ki se z upravljavcem lovišča niste sporazumeli glede višine odškodnine in načina poravnave škode, lahko škodo pisno prijavite neposredno na Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana.

Ministrstvo mora ogled opraviti najpozneje v petnajstih dneh od prijave škode.       

Upamo, da bodo komisije za določanje višine škode na kmetijskih in gozdnih kulturah na upravnih enotah kmalu ponovno začele delovati. Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije je seznam strokovnjakov, ki bodo sodelovali v teh komisijah na Ministrstvo poslala že v juliju 2016.

view counter