obvestilo MKGP, 09/19/2018

Kmetijska ministrica na uradnem obisku Štajerske

Foto: MKGP

Ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano dr. Aleksandra Pivec je bila danes na svojem prvem delovnem obisku v Štajerski regiji. Ob priložnosti tradicionalne trgatve žametne črnine na Ptujskem gradu je izpostavila pomen vinarskega sektorja tako za slovensko kmetijstvo in podeželje kot promocijo Slovenije kot gastronomske in vinske destinacije. Obiskala je tudi Fakulteto za kmetijstvo in biosistemske vede, na večernem regijskem gospodarskem posvetu pa je predstavila ključne prioritete delovanja v prihodnjih štirih letih, v organizaciji časnika Finance. Med prioritetami je navedla: povečanje samooskrbe z varno, kakovostno in lokalno pridelano hrano, znanega porekla in nadaljnjo promocijo lokalno pridelane hrane. »Pomembno bo povečati dodano vrednost kmetijskih in živilskih proizvodov, obenem pa zagotoviti korektne odnose vzdolž celotne verige preskrbe s hrano, krepiti partnersko sodelovanje med posameznimi akterji v verigi in povečati njihovo konkurenčnost,« je poudarila.

 

Za prihodnost kmetijstva pa bo potrebno izboljšati starostno strukturo kmetij. »Ustvarjati moramo ugodnejše pogoje za življenje in delo tako mladih prevzemnikov kmetij kot nosilcev kmetijskih gospodarstev, ki bodo kmetije predali mlajši generaciji,« je napovedala ministrica Pivec, ki želi v prihodnje še učinkoviteje upravljati s tveganji, s katerimi se vse bolj srečuje kmetijski sektor.  Pri tem je na prvo mesto postavila prilagajanje podnebnim spremembam in učinkovitejšemu odzivanju na tržno-cenovna nihanja, ki smo jim priča zaradi spremenjenih geopolitičnih razmer v svetu.

 

Čakajo jo tudi pogajanja o novem vsebinskem in finančnem okvirju prihodnje Skupne kmetijske politike EU v obdobju 2021-2027. V tem okviru bo poleg pogajanj na ravni EU v Bruslju pomembno tudi oblikovanje nove strategije prihodnjega razvoja slovenskega kmetijstva in podeželja. Ta bo namreč predstavljala podlago za učinkovito ciljno usmerjeno črpanje sredstev v prihodnji finančni perspektivi.

 

Na področju gozdarstva bo spodbujala nadaljnje trajnostno in učinkovitejše upravljanje z gozdovi, pri čemer bo posebno pozornost namenila upravljanju državnih gozdov, krepitvi gozdno-lesne verige in spodbujanju investicij v večje lesno-predelovalne centre.

view counter