obvestilo MKGP, 11/02/2018

Dan slovenske hrane in kakovost tal

Foto: MKGP

Tretji petek v novembru, letos 16. novembra, bomo sedmič obeleževali dan slovenske hrane, ki ga je vlada razglasila leta 2012. Na ta dan poteka tudi projekt Tradicionalni slovenski zajtrk (letos že osmi po vrsti), ko imajo otroci v osnovnih šolah in vrtcih zajtrk z živili iz lokalnega okolja. Letos bo v ospredju pomen zdravih tal za pridelavo varne in kakovostne hrane.


Pomen tal iz vidika Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
Tla so naravna tvorba na zemljini površini, koža našega planeta, sestavljena iz mineralov, vode, zraka, organske snovi in brezštevilnih organizmov, ki razgrajujejo odmrle ostanke rastlin in živali. Nastajala so v dolgem časovnem obdobju, saj centimeter rodovitnih tal nastane v tisoč letih s prepletanjem delovanja tlotvornih dejavnikov, kot so: matična podlaga, relief, podnebje in talni organizmi. Rodovitnost tal pa je lastnost, ki rastlinam omogoča rast. Talni organizmi predstavljajo četrtino skupne biotske pestrosti planeta. V tleh potekajo številni procesi (premeščanje, vnosi, izgube, pretvorbe), ki so skupaj z različnimi tlotvornimi dejavniki pripeljali do razvoja zelo raznolikih tal, oziroma številnih talnih tipov.


Ob dejstvu, da je v zadnjih desetletjih izginilo več rodovitnih tal, kot kdajkoli prej in ob dejstvu, da se ta trend nadaljuje, je ozaveščanje in širjenje znanja o pomenu tal za vse človeštvo in o posledicah njihove degradacije naša skupna dolžnost. Tla morajo biti naša skupna skrb in pravilno ravnanje z njimi pri kmetijski pridelavi in ostalih človekovih dejavnostih naša velika skupna odgovornost, ki mora temeljiti na znanju in zavedanju, da brez tal ni rastlin, ni življenje, ni človeka. Samo s tem zavedanjem in znanjem bomo sposobni najti trajnostne rešitve. Od naših odločitev in dejanj je danes odvisno, kako bomo za prihodnje generacije ohranili tla, ki so ključnega pomena za življenje v kopenskih ekosistemih in so poleg vode in zraka temeljna naravna vrednota.

view counter