Marjana Cvirn, 09/26/2018

Dan odprtih vrat rejcev drobnice

Foto: Darinka Sebenik

Zveza društev  rejcev drobnice Slovenije vabi na Dan odprtih vrat rejcev drobnice,

ki bo potekal na posameznih kmetijah. Obiskovalcem bodo poleg svojega dela predstavili rejo drobnice, kmetovanje in pomen pridelave hrane ter ohranjanja obdelanega in poseljenega podeželja.

To bo tudi priložnost za nakup domačih pridelkov in izdelkov.

Dan drobnice bo v soboto, 6. oktobra 2018 od 11. do 17. ure na naslednjih kmetijah:

Ekološka kmetija
Vučji ogrizek
Kmetijski zavod Bric, Soča
Pintarjevi
Kmetija Pr' Jerom'

Družina Grabrijan

Družina Bric

Družina Golc

Vojko Adamič

Velika Sela 6

Hruševlje 10

Veliki Okič 1

Mali Vrh pri Prežganju 5

8341 Adlešiči

5212 Dobrovo v Brdih

2285 Zgornji Leskovec

1129 Ljubljana – Zalog

041 981 786

051 611 105

031 334 020

041 714 847

kmetija@vucji-ogrizek.si 

vitomir@bric.si 

pintarjevi@halo.si 

vojko.adamic@gmail.com 

www.vucji-ogrizek.si 

www.bric.si 

 

 

 

 

 

 

Kmetija Bedrač
Ekološka kmetija Na Kovkovem
Na Knežjem
Kmetija Mali kralj

Milka Bedrač

Družina Smrtnik

Družina Matk

Srečko Zorec

Slatina 55 B

Spodnje Jezersko 14

Robanov kot 39

Štuki 18

2282 Cirkulane

4206 Zgornje Jezersko

3335 Solčava

2250 Ptuj

031 880 245

041 368 903

051 364 181

041 729 179

kmetija.bedrac@gmail.com 

kovk@siol.net 

vida.matk@gmail.com 

mali.kralj@teleing.com 

www.kmetija-bedrac.si 

 

 

 

 

 

 

 

KmetijaAškerčeva domačija
Kmetija Svatenšek
Lavrinovi
Ekološka kmetija
Na Matkovem

Avgust Aškerc

Družini Kuhar in Mlakar

Družina Mehle

Klemen Matk

Senožete 1

Klemenčevo 4

Spodnja Slivnica 54

Logarska dolina 21

3272 Rimske Toplice

1242 Stahovica

1290 Grosuplje

3335 Solčava

031 207 291

041 959 255

051 470 924

041 556 752

gustav.askerc@gmail.com 

svatna@gmail.com

marija.mehle1@gmail.com 

klemen.matk@gmail.com 

 

 

 

 

Pr' Konšk'
Kmetija Kogu
Ekološka kmetija Černuta
Kugovski

Kmetija Novak

Vinko Žakelj

Družina Černuta

Družina Brgles

Zajasovnik 14

Šentjošt nad Horjulom 1

Log pod Mangartom 40

Savina 76

3305 Vransko

1354 Horjul

5231 Log pod Mangartom

3333 Ljubno ob Savinji

031 696 313

041 388 442

041 822 940

041 211 449

rafkonovak@gmail.com 

zakeljvinko@gmail.com 

domen.cernuta@gmail.com 

silvo.brgles@gmail.com 

 

 

 

 

Kopsova kmetija
Kmetija Na Hmenici
Ekološka kmetija Francetovi
Ekološka kmetija Lipič

Družina Belšak

Družina Podobnik

Vera Lipičar

Družina Lipič

Gorenjski Vrh 35

Otalež 50

Nova vas 15

Janžev Vrh 24

2283 Zavrč

5282 Cerkno

5291 Miren

9252 Radenci

051 229 035

031 590 138

031 743 428

041 772 435

view counter