obvestilo ARSKTRP, 02/21/2018

Agencija lani izplačala 267 milijonov €

Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja je v lanskem letu za ukrepe skupne kmetijske politike izplačala 267,2 milijonov evrov. V ponedeljek, 26. 2. 2018, pa se začne kampanja zbirnih vlog za leto 2018, v okviru katere bodo vlagatelji zopet oddajali zahtevke za sheme neposrednih plačil in ukrepe razvoja podeželja v skupni vrednosti okrog 220 milijonov evrov.


Generalni direktor Agencije Benedikt Jeranko je na današnji novinarski konferenci predstavil delo Agencije v preteklem letu, v katerem je Agencija upravičencem za ukrepe skupne kmetijske politike skupno izplačala 267,2 mio EUR, od tega 36,8 milijonov (14 %) slovenskih in 230,4 milijonov (86 %) evropskih sredstev. Agencija je tudi lani največ izplačala za zahtevke zbirnih vlog (za leti 2016 in 2017), skupno 224,3 mio EUR.


Agencija je sicer v obdobju 2014-2017 izplačala skupno 1,125 milijarde EUR, od tega 971 milijonov evrov iz evropskih skladov. Iz sklada za razvoj podeželja je Slovenija v tem obdobju počrpala preko 212 milijonov evrov, kar predstavlja 27 odstotkov razpoložljivih sredstev, kar Slovenijo uvršča v zgornjo polovico po porabi med vsemi članicami EU; povprečna poraba na ravni EU je bila konec lanskega leta 25,9 odstotkov. Jeranko je tako črpanje evropskih sredstev ocenil kot uspešno.


 V lanskem letu je Agencija na področju kmetijskih trgov izvajala številne redne ukrepe. Največ sredstev je bilo upravičencem izplačanih za ukrep prestrukturiranja vinogradniških površin, in sicer 4,5 mio EUR, 2,2, mio EUR za sofinanciranje zavarovalnih premij, 1,2 mio EUR za ukrepe promocije, 1,1 mio EUR za ukrepe na področju šolske prehrane itd. Poleg rednih ukrepov je Agencija lani izvedla tudi nekaj izrednih intervencijskih ukrepov, namenjenih pomoči proizvajalcem mleka, čebelarjem za nadomestilo škode zaradi pozebe v letu 2017, največ izredne pomoči pa so prejela kmetijska gospodarstva, ki so utrpela večjo škodo v pozebi v aprilu 2016, in sicer 3,5 mio EUR.
Agencija je izpolnjevanje predpisanih pogojev in s tem upravičenost do javnih sredstev za vse ukrepe kmetijske politike tudi lani v 100 % preverjala administrativno, v določenih deležih pa tudi na terenu. Na kraju samem je bilo skupno izvedenih preko 9.700 kontrol.


Jeranko je napovedal tudi kampanjo izpolnjevanja zbirnih vlog za leto 2018, ki se začne v ponedeljek - 26. februarja, trajala pa bo do 6. maja (oz. do 31. maja, ko se izteče še zamudni rok). Opozoril je na spremembo roka za oddajo vlog za prenos plačilnih pravic, ki je po novem 28. februar (prej 31. maj). Spomnil je tudi na pravilo, da lahko vlagatelji v svojih vlogah prijavljajo le tiste kmetijske površine, ki jih sami tudi dejansko obdelujejo, kar pomeni, da samostojno odločajo o kmetovanju na njih in tudi sami uživajo koristi, ki izhajajo iz teh površin (poraba, prodaja, predelava pridelka). Prijavljene kmetijske površine morajo biti v ustreznem stanju, torej izpolnjevati pogoje za ukrepe, v katere so vključene.


Vse ostale spremembe, novosti, razpoložljive informacije, predstavitve, navodila, obrazce in druge uporabne dokumente za uveljavljenje ukrepov kmetijske politike za leto 2018 Agencija sproti objavlja na svojih spletnih straneh na portalu: Zbirna vloga od A do Ž

view counter