Obvestilo UVHVVR, 07/20/2017

Zatiranje ameriškega škržata v vinogradih

Foto: Gabrijel Seljak

Zlata trsna rumenica je neozdravljiva bolezen vinske trte, ki jo povzroča fitoplazma Grapevine flavescence dorée (FD). Pridelek v okuženih vinogradih je slabši po kakovosti in količini, okužene trte lahko v nekaj letih propadejo. V Evropski uniji ima fitoplazma FD status karantenskega škodljivega organizma za trto in je pod obveznim fitosanitarnim nadzorom. Uvrščena je v prilogo II.A.II Direktive Sveta 2000/29/ES. V Sloveniji je omejeno navzoča. Vendar pa je priporočeno zatiranje, zato nasvete in slikovno gradivo za prepoznavanje škodljivca in bolezni dobite na: http://www.uvhvvr.gov.si/si/delovna_podrocja/zdravje_rastlin/rastlinski_skodljivi_organizmi/karantenski_skodljivi_organizmi/posebno_nadzorovani_organizmi/zlata_trsna_rumenica/

view counter