Dr. Marija Klopčič, 12/06/2017

Vabilo na občni zbor Društva črno-bele pasme

Foto: Darinka Sebenik

Priznana rejska organizacija za črno-belo pasmo Društvo rejcev govedi črno-bele pasme v Sloveniji vabi na 26. občni zbor članov Društva, ki bo v soboto 9. decembra 2017 ob 10. uri v Viteški dvorani  Oddelka za zootehniko – na Rodici (Groblje 3, Domžale)

 

Dnevni red Občnega zbora:

1. Otvoritev občnega zbora in pozdravni nagovori gostov

2. Izvolitev delovnih organov občnega zbora

3. Skupna kmetijska politika za obdobje 2018 do 2020 in v prihodnji finančni perspektivi (predvideni razpisi / predvidene spremembe); mag. Tanja Strniša, državna sekretarka in gospa Tadeja Kvas-Majer, direktorica Direktorata za kmetijstvo, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije

4. Izvajanje strokovnih nalog na področju kontrole in selekcije v letu 2018 ter bodoča organizacija selekcijske službe; Branko Ravnik, direktor in Danilo Potokar, strokovni vodja za živinorejo, Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije)

5. Predstavitev krav z življenjsko mlečnostjo 100.000 kg mleka in podelitev nagrad rejcem za posebne rejske dosežke

6. Poročila o delovanju Društva v letu 2017 in program dela Društva za leto 2018 (predsednik Gašper Napotnik in strokovni vodja Društva doc. dr. Marija Klopčič)

7. Poročilo Nadzornega odbora Društva

8. Razprava po poročilih, predlogi, sugestije in mnenja članov

9. Razno!

Po uradnem delu občnega zbora bo malica ter druženje rejcev (med 12. in 13. uro)

Ob 13.00 uri bo sledilo poročilo iz strokovne ekskurzije po ZDA (poročilo bodo predstavili udeleženci te strokovne ekskurzije).

Vabimo vse člane Društva, mlade rejce, ljubitelje črno-bele pasme in druge goste, da se letošnjega občnega zbora udeležite v čim večjem številu. Povabite tudi tiste rejce, ki še niso člani in vse, ki jih zanima problematika govedoreje ter tržne prireje mleka v Sloveniji.

view counter