Obvestilo UVHVVR, 11/16/2017

Trije zakoni v javno obravnavo

Foto: Dora Uršič

Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR) je v petek, 10. novembra posredovala v javno obravnavo tri zakone s področja veterinarstva, in sicer spremembe Zakona o veterinarskih merilih skladnosti, Zakona o zaščiti živali ter Zakona o veterinarstvu. Namen in cilj omenjene zakonodaje je izboljšanje pravne podlage in s tem možnosti učinkovitejšega obvladovanja vseh morebitnih tveganj, ki bi lahko ogrožala zdravje živali in ljudi pa tudi povzročala gospodarsko škodo.


Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o veterinarskih merilih skladnosti (ZVMS)
Zakon predstavlja pravno podlago za ukrepanje ob pojavu bolezni živali. Zaradi sočasnega pojavljanja in  širjenja  različnih  bolezni  v  naši bližini  (aviarna  influenca,  bolezen  modrikastega  jezika,  afriška prašičja kuga, vozličasti dermatitis, osepnice ovac in koz, kuga drobnice,...)


Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zaščiti živali
Gre za tehnični popravek obstoječega Zakona o zaščiti živali (Uradni list RS, št. 38/13 -UPB3) zaradi neustreznega prenosa Direktive 2010/63/EU o zaščiti živali, ki se uporabljajo v znanstvene namene. S strani  Evropske  komisije  je  Republika  Slovenija prejela  uradni opomin,  zato  bo  za  uskladitev  z omenjeno  Direktivo  ustrezno  popravljena  nacionalna  zakonodaja.  Sprejet  bo  nov  Pravilnik  o  pogojih za zaščito živali, ki se uporabljajo v postopkih in Zakon o spremembah zakona o zaščiti živali.


Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o veterinarstvu
Dobrobit živali je področje v veterinarstvu, ki se intenzivno razvija. Slovenija je od vstopa v EU sprejela številne  predpise  s  področja  dobrobiti  živali.  Evropski  predpisi,  ki  so  bili  sprejeti  po  letu  2005, vključujejo  tudi  zahteve  glede  strokovne  in  znanstvene  podpore,  pri  izvajanju  predpisov,  v  obliki nacionalnih referenčnih centrov za dobrobit živali.

view counter