obvestilo KGZS, 06/30/2017

Tehnološka navodila za ekološko poljedelstvo

Tehnološka navodila za ekološko poljedelstvo se neposredno nanašajo na vsebino Ukrepa M11 Ekološko kmetovanje v okviru PRP 2014–2020 in bodo v pomoč poljedelcem, da bodo ustrezno in pravilno izvajali aktivnosti v okviru omejitev in možnosti, ki jih prinaša vključenost v shemo ekološko kmetovanje.

Vsebina zajema vsa tehnološka opravila in ekološko varstvo rastlin. Predstavljene so tudi vrste in sorte ekoloških poljščin, oskrba in obdelava tal, kolobar, pridelava posameznih poljščin in druge vsebine.

Pri nastanku navodil so sodelovali strokovjaki Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije: Damjana Iljaš (KGZS – Zavod LJ), Mateja Strgulec (KGZS – Zavod NM), Marija Kalan (KGZS – Zavod KR), mag. Domen Bajec (KGZS – Zavod NM), mag. Karmen Rodič (KGZS – Zavod NM) in mag. Marjan Dolenšek (KGZS – Zavod LJ)

ter dr. Mario Lešnik (FKBV Maribor), dr. Darja Kocjan Ačko (BF), dr. Stanislav Trdan (BF), dr. Igor Šantavec (BF), dr. Aleš Kolmanič (KIS), dr. Peter Dolničar (KIS), Andrej Zemljič (KIS), sr. Matjaž Turinek, dodatno jih je pregledal dr. Franc Bavec.

http://www.kgzs.si/Portals/0/tehnoloska%20navodila%20eko.pdf

view counter