obvestilo MKGP, 09/15/2017

Slovenija v tožbo zaradi terana

Foto: Pexels

Državno pravobranilstvo je danes na Splošno sodišče EU vložilo tožbo zaradi ugotovitve ničnosti delegirane uredbe Komisije v zadevi »Teran«. V postopku po tožbi Slovenijo zastopata Državno pravobranilstvo RS in odvetnik dr. Roland Knaak. Minister mag. Dejan Židan je ob tem poudaril, da je pravica do zaščite del evropskega pravnega reda in bo naredil vse, da se le tega spoštuje.

 

Slovenija je vložila tožbo, ker meni, da je izpodbijana uredba iz več razlogov nezakonita in ker bo njena uporaba povzročila nastanek gospodarske škode za slovenske pridelovalce Terana. Odobritev izjeme, ki omogoča hrvaškim pridelovalcem označevati sorto teran na vinih pridelanih v Hrvaški Istri, je za potrošnike  zavajajoče, ker lahko zmotno menijo, da gre za isti vrsti vina. Slovenija je pri sprejemanju izpodbijane uredbe izpostavila tudi številne pomisleke glede postopka njenega sprejemanja, zlasti ob upoštevanju dejstva, da bi bilo treba vprašanje dodelitve morebitne izjeme rešiti v času predpristopnih pogajanj Hrvaške.

Na vloženo tožbo bo lahko Komisija podala odgovor, nanj pa bo Slovenija imela možnost podati repliko, ki ji lahko sledi replika Komisije. Po koncu pisnega dela postopka bo pričet ustni del, ki obsega obravnavo. Postopek s tožbo Slovenije se bo zaključil z razglasitvijo sodbe Splošnega sodišča EU, zoper katero je možna pritožba na Sodišče EU.

view counter