Miran Mate, 09/01/2017

Rodoviten 55. Mednarodni kmetijsko-živilski sejem AGRA

»Zaključujemo 55. sejem AGRA in kot organizatorji smo lahko več kot zadovoljni, saj lahko o njem govorimo v samih presežkih: 1820 razstavljavcev iz 36 držav na 72 tisoč kvadratnih metrih razstavnih površin je največ, kar je bilo predstavljeno na Agri v zgodovini tega sejma. Pa tudi dežela partnerica je bila največja država na svetu. Ljudska republika Kitajska se je prvič predstavila s svojo nacionalno predstavitvijo s kar 24 podjetji. Poleg Kitajske je bilo še nekaj dežel, ki so se na Agri predstavile prvič. To so tiste, ki so sodelovale na mednarodni konferenci srednje - in vzhodnoevropskih držav pobude 16+1. Bilo je tudi največ spremljevalnih dogodkov, kar 160, od tega čez 90 strokovnih posvetov, predavanj, okroglih miz o najaktualnejši problematiki v kmetijstvu in vsakdanjemu življenju.

Podelili smo čez 1200 medalj s šestih mednarodnih strokovnih ocenjevanj kakovosti, kar je 5 odstotkov več kot prejšnja leta. Največ je bilo tudi eminentnih gostov, če naštejem samo nekatere: od kmetijskega ministra Ljudske republike Kitajske, štirih ministrov srednje - in vzhodnoevropskih držav ter kar 16 ministrskih delegacij iz Evrope. Veliko je bilo gospodarskih delegacij. Nenazadnje je bil tukaj celotni politični vrh Slovenije, ob predsedniku republike, ki je sejem odprl, še predsednika DZ in DS, predsednik vlade, pet ministrov: za gospodarstvo, za delo, družino in socialne zadeve, za obrambo, za zamejce in seveda minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, ki je sodeloval na vseh pomembnih dogodkih.

Sejem AGRA 2017 je potekal v znamenju trajnostnega turizma za razvoj, trajnostnega kmetovanja, hrane iz bližine. Če bi iz vseh vsebin potegnili rdečo nit, ki je prepredala strokovne in druge dogodke, bi lahko rekli, da je bila v trajnostnem razvoju in podnebnih spremembah. O teh temah so govorili skoraj vsi pomembni predstavniki, tako na področju politike kot stroke.

Za sejem je izrednega pomena sodelovanje vseh ključnih državnih strokovnih, poslovnih, zborničnih in državnih institucij na čelu z MKGP, ki je razen z razstavnim prostorom dajalo glavno vsebino tudi strokovnemu delu dogajanja. Pomembno pa je tudi, da na Agri 2017 razstavljavci niso ponujali vse, pač pa najboljšo kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo, opremo in drugo, kar je namenjeno kmetijstvu ter tisto, kar prihaja iz kmetijstva v obliki vrhunskih pridelkov in izdelkov živilske predelave.

Skupna ugotovitev razstavljavcev in gospodarstvenikov, ki so obiskali sejem je, da je v kmetijski in živilsko-predelovalni industriji še veliko priložnosti. Pridelati znamo vrhunske pridelke, vendar je cena, ki jo dosežemo, prenizka. Vanjo bi morali vključiti tudi trajnostni razvoj in preprečevanje posledic podnebnih sprememb.

Več kot 120.000 obiskovalcev sejma v šestih dneh, med katerimi jih je bilo preko 15 odstotkov iz tujine, je več kot smo v teh sušnih avgustovskih dneh lahko pričakovali. Pomembno je, da se je na sejmu razvijal optimizem, ki sloni na zadovoljnih obiskovalcih in razstavljavcih,« je zaprl sejemska vrata Janez Erjavec, predsednik uprave Pomurskega sejma.

 

 

Osebna izkaznica AGRA 2017

1.820 razstavljavcev

36 sodelujočih držav

24.000 m2 razstavnih površin v halah

29.000 m2 zunanjih razstavnih površin

3.000 m2 razstav živali

15.300 m2 vzorčnih nasadov, maneža

Skupaj 71.300 m2 razstavnih površin

Preko 120.000 obiskovalcev

 

Težišča

Težišča sejma AGRA so bila: Mednarodno leto trajnostnega turizma za razvoj, srečanje skupine držav Srednje in Vzhodne Evrope ter Kitajske 16+1, hrana iz naše bližine, trajnostno kmetovanje in gospodarjenje z gozdovi ter kmetijska tehnika za visoko učinkovito in trajnostno kmetovanje.

 

16 + 1

Slovenija je bila v času sejma AGRA gostiteljica 12. kmetijsko-trgovinskega foruma med LR Kitajsko in državami Srednje in Vzhodne Evrope, kar je bil eden najpomembnejših letošnjih dogodkov v naši državi. Gospodarski del dogodka je potekal na dan otvoritve 55. mednarodnega kmetijsko živilskega sejma AGRA 2017. Posamezne izmed sodelujočih držav so se predstavile tudi z razstavnimi prostori.

 

Država partnerica sejma AGRA – Ljudska republika Kitajska in druge državne predstavitve

S predstavitvijo kitajskih kmetijskih in živilskih podjetij je sejem AGRA nudil odlično poslovno okolje za povezovanje in sklepanje novih poslov. Pomembne skupinske predstavitve so pripravile tudi Madžarska,

Hrvaška, Poljska, Češka, Slovaška, Litva, Bosna in Hercegovina, Črna Gora, Makedonija, Albanija, Romunija in Bolgarija.

 

Poslovne predstavitve

Agra je predstavila vrhunsko kmetijsko, poljedelsko, živinorejsko, vinogradniško, sadjarsko in gozdarsko mehanizacijo najvidnejših svetovnih in domačih blagovnih znamk, orodja in opremo, živila in vina, eko živila, semena in sadike, sredstva za prehrano in varstvo rastlin ter živali, opremo za živilsko-predelovalno industrijo, vinarstvo in vinogradništvo, izdelke za trajnostno gradnjo ter uporabo obnovljivih virov energije. Predstavljena so bila tudi transportna sredstva, izdelki umetne in domače obrti ter rešitve za računalniško vodenje kmetij. Slovenska živilska industrija je s skupinskimi nastopi predstavila žitarje, vinarje in sadjarje.

 

Strokovne predstavitve

Nepogrešljive s strokovnimi razstavami, posveti, poslovnimi konferencami in nasveti za obiskovalce so bile najvidnejše institucije, kot so: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Kmetijsko-živilsko šolstvo, Ministrstvo za okolje in prostor, naravni parki Slovenije, Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, GZS, Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij, Kmetijski inštitut Slovenije, Zavod za gozdove Slovenije, Zadružna zveza Slovenije, Čebelarska zveza Slovenije, Združenje turističnih kmetij Slovenije, Zveza društev podeželske mladine Slovenije, razvojne agencije, energetsko svetovanje za občane mreže ENSVET, Obrtno podjetniška zbornica Slovenije, Obrtno podjetniška zbornica Murska Sobota. Sodelovale so tudi druge najvidnejše lokalne akcijske skupine, ustanove, združenja, društva in posamezniki.

 

Strokovni program in stanovski dnevi

Med 160-imi dogodki sejma AGRA so odmevali strokovni posveti, poslovna srečanja, okrogle mize, predavanja in predstavitve aktualne problematike v kmetijstvu in živilski industriji. Vsi, ki pridelujejo hrano za trg ali zase pa so dobili praktične in strokovne nasvete.

 

Kulinarična in vinska ponudba

Na razstavnem prostoru Gospodarske zbornice, Zbornice kmetijskih in živilskih podjetij ter na razstavnih prostorih posameznih razstavljavcev bodo predstavljeni nagrajeni izdelki iz mednarodnih ocenjevanj kakovosti mesnih, mlečnih izdelkov, brezalkoholnih pijač in medu. Vino Slovenija Gornja Radgona je predstavilo najboljša vina na razstavi in številnih strokovno vodenih in individualnih degustacijah, ki jih je v Vinskem hramu pospremila tudi 21. Vinska kraljica Slovenije, Maja Žibert. V Agrini  kuhinji so pred očmi obiskovalcev pripravljali jedi iz izdelkov, nagrajenih na mednarodnih ocenjevanjih sejma AGRA ter sejemskih vrtov ter jih ponujali v brezplačne pokušnje.

K nakupom domačih dobrot in izdelkov je številne obiskovalce privabila Agrina tržnica.

 

Strokovne predstavitve živali in vzorčni nasadi

Sejem so oživele predstavitve avtohtonih živali, govedi, konjev, prašičev in drobnice v hlevih in maneži, predstavitve čebelarstva, malih živali ter rib v ribniku. Odlično obiskane so bile zanimive delavnice in vodeni ogledi na osrednjem sejemskem vrtu, na permakulturnem in demonstracijskem vrtu ter v trajnih nasadih hmelja, slovenskega trsnega izbora, starih sort jablan in v gozdno parkovnem nasadu.

 

Spremljevalne prireditve in dogodki

Sejem je prvič spremljal AGRA junior pokal – tekmovanje otrok v vodenju telička, 19. državno sekaško tekmovanje lastnikov gozdov, srečanja ob dnevu avstrijske Štajerske, kmečkih žena in deklet, podeželske mladine, sommelierjev, Evropskega reda vitezov vina, Konzulata za Slovenijo, starodobnih traktorjev Steyr

izbor najtežje buče, tekmovanje v vlečenju vrvi in v plesanju polke, plesanje maskot razstavljavcev, nogometna tekma slovenske vinske reprezentance. Organiziran je bil tudi permakulturni otroški vrtec za otroke.

 

Vabljeni na sejem AGRA, Od 25. do 30. 8. 2018

V dogajanje na 56. Mednarodnem kmetijsko-živilskem sejmu AGRA 2018 se bodo intenzivno vključili mladi kmetje in podeželska mladina. Predstavili bodo generacijsko prenovo, ki jo spremljajo digitalizacija, inovativnost, znanje in povezovanje. V dokaz, da so na pravi poti, bodo obiskovalcem ponudili v pokušnjo svoja vina, pridelke in izdelke. Skupaj z njimi bomo uprli oči v izzive in razvojne perspektive v kmetijstvu, ki so izzivi preživetja človeštva in blagostanja vseh nas v prihodnosti.

view counter