obvestilo MKGP, 11/08/2017

Priložnost za pobude 'od spodaj navzgor'

V okviru nacionalne mreže za podeželje, ki deluje v okviru Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, zbirajo predloge projektov, ki bodo predstavljali podporo izvajanju Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014–2020 (v nadaljevanju: PRP 2014–2020). Namen tega povabila je zbiranje predlogov projektov od spodaj navzgor in odzivanje mreže za podeželje na potrebe prebivalstva na terenu oziroma upravičencev do sredstev PRP 2014–2020.
V želji, da se s projekti/aktivnostmi približajo potrebam lokalnega prebivalstva oziroma, da sodelujemo, si na MKGP želijo odziva s terena in vabijo k oddaji predlogov projektov. Predlogi projektov naj se nanašajo na izvedbo v letu 2018.
Predlogi aktivnosti se lahko nanašajo na aktivnosti, ki bi jih izvedla mreža za podeželje ali pa se nanašajo na aktivnosti, ki bi jih izvedli v sodelovanju s pobudniki s terena.
Posredovani predlogi bodo za Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano neobvezujoči. To poizvedovanje še ne pomeni financiranja projekta. Od predlagateljev projektov se pričakuje, da bodo pri projektih aktivno sodelovali in sami zagotavljali potrebne materialne in finančne resurse, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano pa se bo na podlagi prejetih predlogov odločilo o morebitni udeležbi pri posameznemu projektu (sofinanciranje določenih aktivnosti) v okviru določenih finančnih zmožnosti mreže.
Predlogi projektov morajo biti posredovani na obrazcu do ponedeljka, 20. 11. 2017.
Predloge projektov kakor tudi morebitna vprašanja lahko posredujete na naslov mreza-podezelje.mkgp@gov.si.

view counter