Obvestilo UVHVVR, 08/02/2017

Pojav afriške prašičje kuge

 

Pred časom je Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, opozorila na pojav afriške prašičje kuge. Zdaj so izdali zgibanko, ki jo delijo rejcem prašičev in lovcem.

Češka je obvestila Evropsko komisijo in države članice o potrditvi afriške prašičje kuge (APK). Bolezen so potrdili 26. junija 2017 pri dveh najdenih poginulih divjih prašičih, v bližini mesta Zlin, na vzhodnem delu Češke. Gre za prvi pojav te bolezni na Češkem.
Na podlagi epizootiološke preiskave je bilo ugotovljeno, da bolezen najverjetneje ni bila vnesena z divjimi prašiči. Najbližji potrjeni primeri APK pri domačih ali divjih prašičih so od mesta pojava na Češkem oddaljeni 400 km (v Ukrajini) oziroma 500 km (Poljska). Mesto najdbe okuženih poginulih divjih prašičev se nahaja v bližini glavne prometnice, po kateri poteka intenziven kamionski promet od vzhoda proti zahodu. Vir vnosa bolezni najverjetneje predstavlja človeški faktor.
Uvedli so ukrepe v skladu z Direktivo Sveta 2002/60/ES, ki določa ukrepe ob pojavu APK. Prav tako je EK že sprejela zaščitne ukrepe in določila območje z omejitvami zaradi pojava APK na Češkem.
APK je zelo nalezljiva virusna bolezen, ki prizadene domače in divje prašiče. Bolezen močno vpliva na prašičerejski sektor, zaradi neposrednih škod (obolevnost, pogini) predvsem pa zaradi omejitev pri trgovanju na skupnem evropskem trgu kot tudi pri izvozu v tretje države.¸
Bolezen se prenaša neposredno s kontaktom med bolno in zdravo živaljo ali pa posredno preko hranjenja na smetiščih, kjer se najde okuženo meso prašičev ali izdelki iz takšnega mesa (sendviči, klobase, itd.), bioloških vektorjev (mehki klopi iz rodu Ornitodoros), ki so se hranili na okuženih prašičih in kontaminirane opreme, vozil, objektov, obutve in obleke, itd.
BOLEZEN SE NE PRENAŠA NA LJUDI.

Bolezen se ne zdravi, prav tako zaenkrat ni na voljo cepiva proti APK.
Najboljša ukrepa sta preventiva (ukrepi biološke varnosti in ustrezna higiena) in v primeru izbruha bolezni nadzor in predpisani ukrepi (prijavljanje, poročanje, izolacija in takojšnje pobijanje prašičev na okuženih gospodarstvih).

view counter